אאא

בעקבות גל השריפות שפרץ ברחבי הארץ, ישנן משפחות שחרב עליהן עולמם וביתן נשרף כליל יחד עם חפצים יקרי ערך וזיכרונות משפחתיים.

מוסדות דור ודור, בנשיאות הרב שמעון בן טוב, החליטו להביא לאותן משפחות נחמה פורתא ולהעניק להן מזוזות מהודרות לכלל הבית ללא עלות.

מי ייתן ומזוזות אלו יפתחו את ביתם החדש שיבנה במהרה, ושתהיה בכך נחמה להרס האישי שנגרם להם.

אם אתם מכירים משפחה שביתה נשרף, מוסדות דור ודור יעניקו ללא עלות מזוזות מהודרות לכלל הבית.

נא לפנות במייל: dor@dorvador.org.il או בטלפון: 02-5910000