אאא

בית הדין נגד הרשמים: סוגיית הרישום לישיבות קטנות גורמת בכל שנה לתחרות עצומה בין רשמי ומנהלי הישיבות השונות אשר מבקשים כל אחד לקבל למוסדותיו את התלמידים הטובים ביותר מכיתות ח׳ בתלמודי התורה השונים. 

בשל התחרות הקשה והעובדה שהדבר גורם לתלמידים רבים שלא להתרכז בלימוד אלא לעסוק אך ורק בענייני הרישום והבחינות קבעו הרבנים כי יש לעסוק בענייני הרישום לישיבות רק בסוף זמן החורף. 

לאחרונה גברה התחרות הרבה ורבים מראשי הישיבות ו׳הרשמים׳ מבקשים להקדים מה שגורם להפעלת לחץ רב על הורי התלמידים המבקשים לדעת שבניהם יתקבלו לישיבות טובות. 

ביה"ד בעיר מודיעין עילית בראשות הראב״ד רבי שלמה זלמן אולמן קבע כי אין להתעסק ברישום לישיבות קטנות עד סוף החורף, אלא שבעקבות מידע שהגיע על רשמים שעוקפים את ההוראה, פורסם במקומון בעיר, טלפון "מלשינון" להורים שהוטרדו ע"י רשמים.

המלשינון שהוקם
המלשינון שהוקם
הגדלה

במודעה נכתב כי ראשי ישיבות רבים קיבלו על עצמם את תקנות הבית דין אולם על ההורים לדעת כי הרשמים שפונים בימים אלו להורים ומשכנעים אותם לעסוק כבר כעת בענייני הרישום דואגים כך ורק לעצמם וכי על ההורים לדאוג שילדיהם יעסקו בלימוד עד סוף החורף בשקט ובשלווה ללא טירדות מיותרות.