אאא

מגמה חדשה בבתי המשפט למשפחה בחיוב האב במזונות ילדיו הקטינים. לאחרונה, יותר ויותר שופטים קובעים שבמקרה של משמורת משותפת אין מקום לפסיקת מזונות לאב, ונטל האחריות על הקטינים רובצת על הורים שווה בשווה, אף שבתי המשפט למשפחה הרחיקו לכת וכמעט ביטלו את חיוב המזונות על האב במשמורת משותפת, בא לאחרונה המחוזי וקבע לא עוד פטור גורף ממזונות, אלא בחינת כל הפרמטרים.

הלכה רבת השנים הייתה שלפיה מזונות ילדים כפופים לדין האישי, (שעד גיל 6 החיוב במזונות הוא חיוב מוחלט על האב, ומגיל שש עד גיל 15 הוא מדין צדקה, שמזונות הכרחיים יחולו על האב, ומזונות מדין צדקה יחולקו בין ההורים,  ומגיל 15 עד גיל 18 החיוב הוא גם מדין צדקה, אך יחולקו בין ההורים בשווה,) המחייב את האב לשאת בכל הצרכים ההכרחיים של ילדים עד גיל 15, וזה גם במקרה והאם משתכרת בצורה מכובדת.

הלכה זו נאמרה אף במקרה שהאב משתכר הרבה פחות מהאישה, הנחת היסוד בקביעת גובה דמי המזונות הילדים היא שיש לשמור את רמת החיים של הילדים למרות הגירושין, אף שלרוב הגירושין גורמים שרמת החיים של שני ההורים יורדת, להחזיק בית אחד משתי משכורות קל יותר מלהחזיק בית במשכורת אחד, אך המצב של האב הרבה יותר קשה מבחינה כלכלית.

כתוצאה מכך נוצר מצב שרמת החיים של הילדים נשמרה אצל האם, אך לא אצל האב, אף שבדרך כלל הילדים נמצאים גם אצל האב, כיון שהנטל המזונות המוטל על האב לתת לאשה מזונות הילדים, גרמה לכך  מציאות קשה אצל אבות המשתכרים שכר ממוצע, ולהם שני ילדים ומעלה שהם נידונים מיום הגירושין לחיי עוני, ואף מעבר לכך, והנפגע הישיר מזה בסוף זה הילדים, מכיוון שהעול הכלכלי שנוסף לאב מחמת הגירושין, יוצר מצב שהאב עסוק רוב זמנו בלהביא עוד פרנסה הביתה, וע"י כך נפגע הקשר של האב בילדיו. ויצא שכרו של הלכה זו בהפסדו.

הנוסחה בבתי המשפט הבלתי רשמית כהיום המהווה את הבסיס לחישוב שיעור המזונות הילדים עד גיל 18 היא כ-1,250 עד1,400 ₪ מזונות בסיס לילד, פלוס מדור המחושב לפי 30% מעלות שכר דירה לילד אחד, כאשר יש שני ילדים רכיב המדור עולה ל- 40%, ובמקרה של שלשה ילדים ומעלה ל- 50%, (שכר דירה ממוצע הוא כ- 4,000 ש"ח) נוסף לכל הורים מתחלקים בשווה בהוצאות חריגות.

עו''ד יהושע דוב פלדשטיין. באדיבות המצלם
עו"ד יהושע דוב פלדשטיין. באדיבות המצלם
הגדלה

לאחרונה סטו בתי משפט למשפחה מהלכה זו, והרהיבו עוז ונמנעו מלפסוק מזונות ילדים כאשר הקטינים שוהים שווה בשווה אצל ההורים, והכנסות של האם דומה לשל האב או עולה עליה, כל אחד מההורים יספק לילדים את צרכיהם בעת שהם שוהים עמו, ובהוצאות החריגות יתחלקו ההורים שווה בשווה, וזה המשך למגמה המתפשטת אצל חלק גדול מהשופטים שהמציאות של היום שונה מהעבר, כיון שהיום אימהות רבות הן בעלות הכנסה גבוה, עד שפעמים אף יותר משל הבעל, ומצד השני היום האבות מגדלים את הילדים כמעט באופן שווה ולפעמים ממש בשווה, כמו כן המעורבות של האב בחיי הילדים כהיום היא שונה מהעבר, וע"כ יש לחלק את נטל המזונות שווה בשווה.

המגמה הזו של הקו החדש קיבלה במקצת משנה תוקף גם בבתי הדין הרבני, לפני כשנה מועצת הרבנות הראשית פרסמה חוות דעת לפיה כאשר הילד מעל גיל שש, על בתי המשפט לקבוע את שיעור המזונות בהתאם להכנסות שני הוריו, כאשר קביעה זו היא מהפכה של ממש בקביעת גובה ואופן חלוקת האחריות הכלכלית על הילדים בין ההורים.

השופט שוחט כתב רק לאחרונה בפסק דין "זמני השהות של האב עם ילדיו שהמשמורת עליהם נמסרה לאם, אמורים להילקח בחשבון עת מחייבים את הבעל במזונות, בזמן שהותם עמו הוא נושא ישירות במזונותיהם ובסיפוק  צרכי מדורם, כשהילדים שוהים עם האב פעמיים בשבוע ללא לינה, או עם לינה וכל סוף שבוע שני, קצר או ארוך, גם אז יש לקחת בחשבון במסגרת חיובו במזונות, אם העובדה כי במהלך פרקי זמן אלה הוא נושא ישירות במזונותיהם..."

"חובתו המוחלטת של האב לשאת בהוצאות הדיור והמדור של ילדיו הקטינים עד גיל 15, הינה למדור אחד, אין עליו חובה מוחלטת לשאת בעלות של מדור כפול, גם לא מדור וחצי, את חובתו המוחלטת הוא ממלא כשהוא נושא בעלות דיורם ומדורם לתקופה שהם אצל האם מחצית ולתקופה שהם אצלו מחצית".

לאחרונה ניתנו פסקי דין מחוזיים, וקבעו נורמה חדשה בחיוב מזונות במשמורת משותפת לא עוד פטור גורף ממזונות, כקו החדש המנחה את בתי המשפט למשפחה, אלא בחינת כלל הפרמטרים, התחשבות בפרקי הזמן בהם שוהים הקטינים אצל כל אחד מהם, הכנסות ההורים, יכולתו הכלכלית של האב, בחינת אחריותו האמיתית של כל אחד מהורים לענייני הקטינים מעבר לחלוקת הזמן הטכנית, כאשר באם שני ההורים משתכרים סכומים דומים והילדים חולקים את זמנם בין שני ההורים יעמוד סכום המזונות על מחצית מהסכום שהיה נפסק קודם לכן.

בקרוב אמור להתפרסם פסק דין של בית המשפט העליון בנושא מזונות של האב, שהצפי של עורכי הדיון אומר שהעליון יקבע שמזונות מגיל 6 עד גיל 18 יהיה מדין צדקה בלבד, כך שהמזונות יחולקו בין שני ההורים שווה בשווה.

עדכון פסיקה זו נכתב ע"י עו"ד לדיני משפחה יהושע דוב פלדשטיין ממשרד עו"ד ירון אסידון

* המידע המוצג במאמר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המחבר ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.