אאא

במערך בתי הדין הרבניים זועמים על העובדה שהוועדה לקידום מעמד האישה תתכנס השבוע לדיון בעקבות חשיפת "כיכר השבת" כי הראשון לציון ונשיא בית הדין הגדול הגאון רבי יצחק יוסף החליט לכנס את כלל דייני בית הדין הגדול כדי לדון בגט מצפת ולהביא לפסילתו.

   עוד בנושא:

"הוועדה לקידום מעמד האישה מנסה להלך אימים על חברי בית הדין הגדול ולהשפיע על החלטותיו באמצעות זימון הנהלת בתי הדין לוועדה וקיום דיון בשאלה התלויה ועומדת בבית הדין", תוקפים בכירים משפטיים. 

יצוין כי יו"ר הוועדה הזמינה גם את באי כח האישה על מנת להשמיע את דבריה. גורמים משפטיים תוקפים בחריפות את התנהלות הוועדה ואומרים כי "אין תקדים לכך שבתיק משפחה פרטי הנהנה מחסיון תוזמן עורכת הדין המייצגת את אחד הצדדים ותשמיע את גרסתה, כל זאת בטרם ההחלטה בהליך השיפוטי, על היועץ המשפטי לכנסת להתערב ולבטל את הדיון ולכל הפחות לבטל את השתתפות עורכת הדין של האישה".

יצוין כי "כיכר השבת" פנה אל בא כוח המערער עו"ד רפאל שטוב שבחר שלא להתייחס לשאלה האם ידרוש להופיע גם הוא בפני הוועדה על מנת לאזן את הדיון מול עורכת הדין של האישה.

הגורמים המשפטיים שבים ותוקפים: "האם יעלה על הדעת שוועדה בכנסת תקיים דיון על תיק בבית משפט ועל החלטה לדון בערעור של בית המשפט העליון?, זאת שערורייה והפגנת זלזול במערכת בתי הדין הרבניים אשר פועלים מכח החוק והם ערכאה שיפוטית לכל דבר ועניין".