אאא

כפי שכולם כבר יודעים יוקר הדיור רק מאמיר עכשיו זה מקבל אישור גם במספרים. מחירי הדירות בשנה החולפת זינקו ב-9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, וברבעון השלישי של שנת 2016 ב-2.3% לעומת הרבעון הקודם. כמו כן, באף עיר לא חלה ירידה במחירים. כך עולה מסקירה שמפרסמת היום (ב') לשכת שמאי המקרקעין.

מדובר בסקירה ראשונה של לשכת השמאים, שמטרתה "להמשיך את עבודת השמאי הממשלתי הראשי בנושא, בדיוק מהמקום בו הופסקה, וזאת עקב החלטת הממשלה שסקירתו הרבעונית לא תפורסם עוד לציבור הרחב", כך נמסר מטעם הלשכה שהחליטה ליצור שקיפות היכן שהמדינה אולי מעדיפה שלא תדעו יותר מידי.

על פי הנתונים, בתל-אביב חלה העלייה השנתית החדה ביותר במחירים, בשיעור של 17%; אחריה רמלה בשיעור של 15%; ורחובות בשיעור של 13%. ראשון לציון במקום הרביעי בעליות המחירים עם שיעור של 12%; ואחריה מודיעין ואילת עם עלייה בשיעור של 11%. באשקלון ובנתניה עלו המחירים ב-10%, ובפתח תקווה ב-9%. בירושלים עלו המחירים בשנה החולפת ב-8%; ובאשדוד, באר שבע והרצליה ב-7%. בכפר סבא טיפסו במחירים ב-6%, בחולון ב-5% ובחיפה רק ב-2%.

עוד נמסר מלשכת השמאים כי "הסקירה נערכה תוך ניסיון לשמור ככל הניתן על שיטת העבודה של השמאי הממשלתי הראשי, כפי שניתן היה להבינה מהפרסומים לאורך עשר שנות עריכתה ועד לסקירה האחרונה שפורסמה". עוד ציינו כי מטרת הסקירה "לשקף בפני הציבור את מה שבאמת מתרחש בשוק הדיור, בשימת דגש על אחידות הבדיקה והדיווח, כשרק נתוני האמת משתנים".

בסך הכל נבחנו 4,900 עסקאות מקרקעין ב-16 ערים, שלדברי הלשכה אינן מייצגות בהכרח את כלל היישובים במדינה. ניתוח נתוני העסקאות כלל, בין היתר, בדיקת מחיר ממוצע ביישובים הנבחרים ובדיקת ההשתנות ברבעון השלישי של שנת 2016 ביחס לרבעון הקודם, וכן שינוי שנתי ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

מחברי הסקירה מסבירים כי "מחירי הדירות המשיכו לעלות ברבעון הנסקר בטווח שיעורים הדומה לאלו שנצפו בשנה החולפת. כצפוי, עדיין לא ניתן להבחין בהשפעה כלשהי של תוכנית מחיר למשתכן. זאת, הן משום גידורה המוצהר לטובת חסרי דיור בלבד, והן בשל היעדר פרויקטים מסוג זה בערים הנסקרות שהגיעו לכדי מימוש".

על פי הסקירה, מלאי הדירות החדשות הבלתי מכורות, נכון לחודש אוגוסט 2016, עמד על 28,800 יחידות דיור - עלייה של 3% ביחס למלאי ברבעון הקודם. 

נתון נוסף העולה מנתוני העסקאות, הוא שבעוד שמספר העסקאות הרלוונטיות ירד בין שני הרבעונים ב-6% בלבד, שיעור חלקן של הדירות החדשות בכלל העסקאות רשם ירידה חדה של 21%. "המשמעות היא שחלקים נרחבים בציבור פונים לשוק יד שנייה, מגמה שבתורה מתדלקת את עליות המחירים, מאחר שלמוכרי דירות יד שנייה אין את המגבלות והאילוצים במסגרתם פועלים יזמים וקבלנים", מסבירים בלשכה. לדברי מחברי הסקירה, "בנוסף ברור שדירות יד שנייה מצויות בכמויות גדולות יותר בלב אזורי הביקוש - וגם לכך השפעה מיידית על תוצאות הסקירה".