אאא

בשעות הערב של יום חמישי האחרון, כאשר גל השריפות ברחבי הארץ היה בשיאו והמטאורולוגים הזהירו מפני התלקחות השריפות במזג אוויר זה בייחוד לנוכח עצירת הגשמים בארץ ישראל בעוד האדמה חרבה ויבשה, התאספו ובאו מניין תלמידי חכמים לתפילה מיוחדת בציונו של התנא חוני המעגל זי"ע בחצור הגלילית ונשאו תפילה לביטול הגזירה בתחינה ובבקשה מהשי"ת "ותן טל ומטר לברכה".

תפילות לגשמים אצל ציון חוני המעגל זי"ע בשנות בצורת בארץ ישראל התקיימו בעשרות השנים האחרונות כפי שמובא כבר בספרים קדמונים.

כפי שמספרת הגמרא במסכת תענית: כאשר נתבקש חוני להתפלל כדי שירדו גשמים ואמר: "רבונו של עולם, בניך שמו פניהם עלי שאני כבן בית לפניך. נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך". התחילו גשמים מנטפין ואמר "לא כך שאלתי אלא גשמי בורות שיחין ומערות". ירדו בזעף עד שכל טיפה וטיפה כמלא פי חבית.

ציון חוני המעגל זי"ע בחצור הגלילית הוא אחד מעשרות מקומות קדושים בארץ ישראל שבאחריות המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים, שם שוקדים במהלך השנה כולה על תחזוקת ופיתוח המקומות הקדושים, הכשרתם לקהל המתפללים ועשייה רבה בכל הקשור לתחזוקה היומיומית של המקומות הקדושים – בתשמישי קדושה, בתשתיות ובהכנות לקראת ימי ההילולא המצוינים במועדים ובאתרים השונים.

המקומות הקדושים בארץ ישראל הם הלב הפועם של כל יהודי באשר הוא והם מהווים אבן שואבת למיליוני יהודים בארץ ובעולם העולים לשפוך צקון ליבם, להעתיר בתחינתם, ולהתפלל לישועה ולהצלחה בכל.

בשבועות האחרונים מאפשר המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים לציבור להיות שותף לבדק הבית ולאחזקת המקומות הקדושים בארץ ישראל, כאשר היוזמה צוברת תאוצה והיענות רבה בארץ ובעולם ורבים פונים אל המוקד  3433* מכל טלפון.