אאא

לזה לא ציפה הטרקטוריסט התורכי שעסק בחפירת יסודות למבנה בחווה מרוחקת בתורכיה. באמצע חפירה וללא התרעה מוקדמת, נראתה יד ענקית ושעירה. כששקע האבק, יצא מהבור דוב חום ענק. בנס, האירוע הסתיים בבריחתו של הדוב ליער הקרוב.

בחקירת האירוע התברר כי "פו הדוב התורכי" הגיע לחוות העופות בכדי לצוד מזון, וכשסיים הלך לנוח בפיר באתר בניה הסמוך.

דוב חום סורי (Ursus arctos syriacus) הוא מין דוב שנפוץ בתורכיה ואף היה נפוץ בארץ ישראל עד לפני עשרות שנים. הדוב שמשקלו כמאתים ק"ג מוסיף בתקופה זו של השנה כמעט כפול ממשקל גופו טרם ינום את שנת החורף.

הדוב, על אף כבדותו, הינו חיה מהירה המגיעה בריצתה לכמעט 50 קמ"ש. החיה מסוכנת לאדם ומדי תקופה מתפרסמים בתורכיה מקרים של תקיפות בני אדם על ידי דובים מורעבים - בעיקר בחוות חקלאיות הסמוכות ליערות.