אאא

רשות המיסים מפרסמת הבוקר (שלישי) רשימה של 9 יישובים שיוכרו כנפגעי נזקי מלחמה או פעולות איבה - בשל הצתות מכוונות בגל הדליקות. המשמעות כמובן כלכלית ותקל על הנפגעים לקבל את דמי הפיצויים במהירות.

"ממכלול המידע שהתקבל ברשות המסים ממשטרת ישראל ומנציבות כיבוי האש עולה כי, נכון למועד זה, מסקנת גורמים אלה הנה כי אירועי השריפות במקומות אלה, הן הצתות מכוונות שעולה בהן חשד סביר כי מקורן בפעולות איבה".

המקומות שבהן הוכרו הדליקות לצורך כך הם: חיפה, זיכרון יעקב, מושב טל-אל, והיישובים דולב, טלמון, נווה צוף, נטף, גילון ונירית.

ברשות המיסים מציינים כי "המסקנה המתבקשת שבמקומות אלו ניתן לקבוע כי מדובר בנזק מלחמה כהגדרתו בחוק מס רכוש וקרן פיצויים, או כי מדובר בפגיעת איבה כהגדרתה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, אשר אלו מזכים בפיצויים על פי החוק".

לגבי יתר אירועי השריפה הבדיקה מול גורמי הביטחון וכיבוי אש טרם הסתיימה או שברשות עדיין לא קיבלו מידע על נזקים. "ככל שיתקבלו בהמשך ממצאים חדשים אשר מצביעים על פעולת איבה ולנזקים שנגרמו לרכוש, הרשות תעדכן רשימה זו".

שר האוצר, משה כחלון, יכנס הבוקר בחיפה את הנהלת משרדו ואת נציגי משרדי ביטחון הפנים, הפנים, ראש הממשלה והביטחון להערכת מצב נוספת על רקע גל השריפות וההכרה בהן כאירועי טרור. על פי התכנון כחלון ובכירי משרדו יעמדו מקרוב על חלוקת הסכום הראשוני לנפגעי השריפות שיגיעו לעיריית חיפה לקבל את הכסף.