אאא

המצוקה הקשה של עולם התורה והישיבות יחד עם העובדה שגם בקרב התורמים הגדולים בחו"ל מתעוררים קשיים כלכליים גרמו בחודשים האחרונים לאיחור כבד במלגות האברכים ברשת הכוללים "עטרת שלמה" בראשות הגאון רבי שלום בער סורוצקין, כפי שנחשף ב"כיכר השבת".

במהלך כינוס חנוכת הבית בחודש שעבר התחייב הגרש"ב סורוצקין להשלים את החסר במהירות האפשרית בכדי להקל על האברכים. במעמד אף הודיע אחד הנדיבים על תרומה מיוחדת עבור המלגות.

אולם למרות כל המאמצים לגייס סכומים נכבדים מנגידי עם ותורמים גדולים מתברר כי העול הכלכלי עדיין כבד ביותר ובנתיים נדמה כי הפתרון עוד רחוק.

בימים האחרונים פרסם הרב סורוצקין מכתב מיוחד אל הכוללים שבנשיאותו - המתפרסם ב"כיכר השבת" לראשונה - בו הוא מבקש מהציבור להתפלל להצלחתו לצד הצהרתו כי יעשה הכל על מנת להשלים את החסר במהרה.

"כבוד חכמי ורבני ישיבותינו הקד' בברכת השלום כערככם הרב", פותח הרב סורוצקין את מכתבו, "בעת הזאת ולעת הזאת בא אני בדברים אלו מלב אוהב ומעריך ומלא הכרת הטוב למטיב לכל, על ששם חלקי עימכם ונתן לי הזכות וחסד להיות נטפל לבחירי הבריאה נזר היצירה עמלי התורה ת"ח מקיימי העולם".

המכתב המלא
המכתב המלא

"אם זאת ידעתי הקושי והכאב שמנת חלקכם לע"ע ולבי עימכם, ועימכם אני גיבורי הכוח עושי דברו, ודעו כי כמעט אין רגע כמימרא שאינכם על לבי ועושה אני יומם וליל בכל כוחותי בענין הזה, וב"ה ראיתי ניסים גדולים וחסדיו לא עזבונו גם בזמנים אלו, וב"ה בכל המפעל רואים חסדו ורוב אהבתו לעמלי התורה, (וגם המלגות שנדבר בהם בכנס הגדול וב"ה בכולל הגדול בקרית ספר קבלוה והשאר לצערי עדיין מתעכב)", כותב הרב סורוצקין.

ראש המוסדות ממשיך וכותב כי "ובזאת באתי בבקשה כי אף גודל ההשתדלות עיקר הפעולה היא התפילה והבקשה לפני השי"ת ובימים אלו שיש מקום גדול לחסד גדול הרבו בבקשה לריבוי סייעתא דשמיא לראות את חסדו הגדול והקדוש הזה וריבוי הספסלים, ונראה בקרוב נס ופלא כתמיד ויותר ע"ז, ויתקדש שמו בעולמו ע"י הרמת קרן עמלי דעת ומעמיקי תבונה".

את מכתבו חותם הרב סורוצקין: "אוהבכם מלב ונפש חפיצה הנטפל לעמלי התורה, ידידכם שלום בער סורוצקין".