אאא

המדינה דורשת מרכבת ישראל: השיבו לקופה הציבורית 15 עד 20 מיליון שקל. העילה - נסיעות החינם אותן היא מימנה על חשבון המדינה, עבור עובדי הרכבת ובני משפחותיהם שנהנו מנסיעות אלו במשך שנים ארוכות.

אגף החשבת הכללית במשרד האוצר הודיע לפני כשבועיים להנהלת הרכבת, כי הוא עורך בחינה של משמעות ההטבה והשפעתה על גובה דמי ההפעלה שמקבלת הרכבת מדי שנה מהמדינה בסך של כ–1.4 מיליארד שקל. בפנייה צויין עוד, כי הרכבת תידרש להשיב לממשלה את הסכומים ששולמו ב–2013/14, בגין הטבת כרטיסים חינמיים אלו.

לפי ההסכם הקיבוצי ברכבת, 3,100 עובדי החברה הממשלתית ומשפחותיהם זכאים לנסיעה חינם ברכבת. הכוונה ב'משפחות' היא לבני זוג ולילדיהם - כשהגדרת 'ילד', לפי ההסכם, נוגעת לכל מי שלא מלאו לו עדיין 26 שנה.

אלא שדו"ח מבקר המדינה משנת 2015 גילה, כי הרכבת העניקה הטבה זו לא רק לעובדי החברה הקבועים, אלא גם לעובדים המועסקים בחוזה אישי, לעובדים ארעיים - ואף לגמלאי החברה ולמשפחות הגמלאים, בניגוד לסיכומים.

שווי ההטבה זו, בשנת 2013 לבדה, נאמד ב–4.5 מיליון שקל. כעת, כאמור, דורש האוצר מהרכבת לחשב את עלות ההטבה וכן את זקיפתה במס במהלך ארבע השנים האחרונות, ולגרוע את הסכום מהסובסידיה השוטפת שמובטחת לחברה.

תגובת רכבת ישראל: "הבדיקה המספרית של שווי ההחזר עדיין לא הסתיימה. כעיקרון, מרבית הנסיעות נעשות לצורכי עבודה בין אתרי הרכבת השונים וזוהי הטבה שאין בה אובדן הכנסות ואין תוספת הוצאות לחברה".