אאא

קידוש השם: בשבוע שעבר, נורה שוטר סיור בראשו במהלך ביצוע תפקידו בדטרויט שבמדינת מישיגן בארצות הברית. הרב ישראל פינסטון, שהכיר את השוטר מתוקף היותם שכנים ולאור העובדה שהשוטר גם ביצע סיורים מסביב בית חב"ד המקומי, רץ מיד לבית החולים בכדי לתמוך בשוטר ומשפחתו.

מכיון שהכומר של בית החולים שנוהג לשבת עם החולים הגוססים לא היה במקום, בית החולים המקומי ביקש מהרב פינסטון לשבת עם השוטר הגוסס ולעודד את בני משפחתו השבורים. בהמשך, השוטר שפונה לבית החולים במצב אנוש מת מפצעיו.

הרב פינסטון סיפר כי בעת ששמע על האירוע הקשה הוא היה בדרכו לשדה התעופה על מנת לטוס לניו יורק, שם התכנסו כל שלוחי חב"ד. לאחר ששמע על פציעתו של השוטר, הוא עזב הכל והגיע לבית החולים במטרה לשהות עם השוטר שנהג לעזור ליהודים. "למרבה הצער", אומר הרב פינסטון "לא נותר אלא לעודד את בני המשפחה השבורים".