אאא

הגאון ר' מרדכי גולדשטיין זצ"ל ראש ישיבת התפוצות - תורת ישראל בהר ציון בירושלים הלך לעולמו בגיל 82 לאחר מחלה קשה שריתקה אותו לכיסא הגלגלים בשנים האחרונות.

הרב גולדשטיין היה מראשוני עולם התשובה, הוא עמד בראשות הישיבה שקירבה אלפים לאבינו שבשמים במשך כ-50 שנה ורבים התקרבו ליהדות בזכות גישתו הנעימה והמקרבת.

הישיבה נוסדה בידי הרב גולדשטיין כבר בשנת 1965 במערב העיר. ועלתה להתיישב בהר ציון בשנת 1967 לאחר שחרור ירושלים.

ציבור תלמידי ישיבת התפוצות הנו מגוון בגילאים ובארץ מוצא ונמנים בין חבריה תלמידים מארה"ב ומצרפת מדרום אמריקה וכן תלמידים מהארץ. יש בין שורותיה חוזרים בתשובה ותלמידים עם רקע ישיבתי מתקדם שהם שומרי תורה ומצוות מלידה. יש תכנית לבחורים ותכניות לנשואים במסגרת כולל הן של אמריקאים והן של ישראלים.

בשל חולשתו הרבה, בשנים האחרונות בנו הרב יצחק גולדשטיין ממלא את מקומו בראשות הישיבה.

ההלוויה תערך בבשעה 13:45 מהיכל ישיבת התפוצות הר ציון להר הזיתים.