אאא

בשעות הלילה המאוחרות של חמישי האחרון, הגיע האדמו"ר מסערט ויז'ניץ במפתיע להיכל הישיבה בחיפה ונשא משא חיזוק תורני ומוסרי בפני התלמידים ששהו במקום.

האדמו"ר ציין בפני הבחורים כי יש להתחזק באהבת ישראל לכל יהודי ויהודי ולהמשיך במורשת אביו בעל ה"חכמת אליעזר" מסערט ויז'ניץ זצ"ל להקפיד במיוחד על ענינים של "בין אדם לחבירו" ועבודת המידות.

"עלינו להתחזק בענינים אלו שרבים מקלים בהם ראש אך אתם צריכים לדעת שעבודת ה׳ ואהבת ישראל חד הם". אמר הרבי לבחורים.

בהמשך, עורר הרבי את התלמידים כי יש להקפיד שלא לשנות מדרכי אבות ומדרכי החסידות וכי יש לשמור במיוחד שלא להיגרר אחר רוח האופנה העכשווית.

האדמו"ר ביקש מהבחורים להקפיד על רכישת משקפי פלסטיק ולא משקפיים עם מסגרות מודרניות. "לא צריכים לרוץ לקנות עכשיו משקפי פלסטיק - אבל מי שקונה שיקנה כאלו. וכן ללבוש בשבת קפוטא חלקה כפי שהיה נהוג תמיד ולא "בקעיטשע פרחוני"". בנוסף, עמד הרבי על הנקודה לפיה יש לשוחח בשפת היידיש.

יצויין, כי האדמו"ר ניהל בשנים האחרונות את החסידות כיד ימינו של אביו הרבי זצ"ל והחדיר בכל מהלך התקופה מורשת יותר חסידית ושמרנית בחסידות סערט ויז'ניץ שנחשבה בעבר לפתוחה וליברלית יותר.