אאא

במוסדות ישיבת קמניץ מציינים השנה את מלאת מאה ועשרים שנה ליסוד הישיבה, בראשות מרן בעל ה"ברכת שמואל" זצ"ל.

הישיבה שנוסדה בסלבודקה בשנת תרנ"ז ובימי מלחמת העולם הראשונה נדדה לוילנא עד שקבעה מושבה בקמניץ הייתה אבן שואבת לאלפי בחורים שגדלו לתלמידי חכמים מרביצי תורה, למעלה מארבעים שנה עמד בראשה מרן ה"ברכת שמואל", עד פטירתו ביום ה' כסלו ת"ש.

בתקופת השואה נהרגו על קידוש השם חלק גדול מבחורי הישיבה, וחלקם גלו לערבות סיביר. חתני מרנא הברכת שמואל זיע"א הגאונים רבי ראובן גרוזובסקי ורבי משה ברנשטיין זצוק"ל נדדו ממקומם ונסעו זה לארה"ב וזה לא"י, יחדיו עמלו לקומם את ישיבת קמניץ בא"י ולהכינה לקליטת פליטי הישיבה שסבבו בערבות סיביר. מרן הגאון רבי משה ברנשטיין זצוק"ל עמד בראשות הישיבה יחד עם מרן הגאון רבי יעקב משה ליבוביץ זצוק"ל ומאז ועד היום זכו לחסות בצילה אלפי תלמידים בכל מוסדות הישיבה, הת"ת הישיבה קטנה והישיבה גדולה.

זה שנים רבות מקוננת השאיפה בלב בוגרי הישיבה להתקבץ יחד תחת ארגון התאחדות בוגרי הישיבה לחזק ולהתחזק בקנייני התורה והיראה שזכו לקבל בנעוריהם בישיבה.

במלאת מאה ועשרים שנה ליסוד הישיבה הקדושה, התארגן ועד מבין בוגרי מוסדות הישיבה על מנת לכונן את ההתאחדות במסגרתו יתאגדו בוגרי מוסדות הישיבה לדורותיה.

הועדה המכינה החליטה לקיים כנס יסוד התאחדות בוגרי מוסדות ישיבת קמניץ ביום היארצייט של מרנא בעל ה"ברכת שמואל" באור לה' כסלו, ביום ראשון פרשת ויצא בבנין החדש של הישיבה רחוב יחזקאל 22 פינת רחוב עזרא.

בועדה המכינה הוחלט כי הכנס יהיה על טהרת בוגרי מוסדות הישיבה בלבד, וכל האורחים הנכבדים ונואמי הכבוד יהיו מבוגרי מוסדות הישיבה בלבד. בין בוגרי המוסדות נמנים גדולי תורה רבנים מפורסמים, ראשי ישיבות ורמי"ם שחלקם למדו במוסדות הישיבה מהת"ת עד ישיבה גדולה.

בכנס היסוד ישאו דברי פתיחה הגאון רבי משה ברוורמן ראש ישיבת מאה שערים, שנמנה על בוגרי הת"ת הישיבה קטנה והישיבה גדולה.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

לאחר מכן יובא דברם של שרידי תלמידי מרנא הברכת שמואל זיע"א הגאון רבי ישראל גרבר בן אחותו ותלמידו המובהק. הרה"ג רבי משה שמעונוביץ והרה"ג רבי אליהו דולינסקי

את דבר ותיקי תלמידי הישיבה מתקופת יסוד הישיבה יביא הגאון הגדול רבי זלמן נחמיה גולדברג

לאחר מכן ישמיעו את דבר בוגרי הישיבה והמוסדות. הגאון רבי שלמה קנייבסקי (בן מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי) ראש ישיבת קריית מלך שנמנה על בוגרי הישיבה גדולה, הגאון רבי דוד מילר מראשי ישיבת פוניבז'  שנמנה על בוגרי הישיבה גדולה, הגאון רבי ישראל בונם שרייבר ראש ישיבת נתיב הדעת ורב הקהילה החרדית באשדוד שנמנה על בוגרי הכולל, הגאון רבי מאיר קסלר מרא דאתרא "קריית ספר" שנמנה על בוגרי הכולל, הגאון רבי בנימין גרבוז דיין בביה"ד של מרן הגר"נ קרליץ שנמנה על בוגרי הת"ת והישיבה קטנה, המשפיע הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג שנמנה על בוגרי הכולל.

את המשא המרכזי יישא ראש הישיבה הגאון רבי יצחק שיינר חבר מועצת גדולי התורה. דברי נעילה יישא הגאון רבי  בנימין פינקל מראשי ישיבת מיר שנמנה עם בוגרי הת"ת הישיבה קטנה והישיבה הגדולה.