אאא

בשבועות הבאים, צפוי הנשיא ברק אובמה לקיים את מסורת נשיאי ארה"ב, להעניק חנינה לאסירים לקראת סוף כהונתם בנשיאות. לאור זאת, יצאו עסקנים בארה"ב במערכה לבקש מתן חנינה עבור אסיר חרדי, מרדכי יצחק סאמט, הסובל כבר 15 שנה מישיבה בכלא בגלל עבירת "צווארון לבן", ולפי הפסק הבלתי-מידתי האופייני למערכת המשפט האמריקאי, צפויות לו עוד הרבה שנים בכלא, אולם לטענתם הוא מועמד מתאים לחנינה בהיותו תואם כל ששת התנאים שהציג אובמה למבקשי חנינה.

רבבות יהודים בארה"ב כבר נרתמו למערכה בכתיבת מכתבים לאובמה, ושמו של סאמט כבר נמצא בדרך להגיע לראש הרשימה היומית המוגשת לאובמה, בתור האסיר עם המספר הגדול ביותר של מכתבי בקשה לחנינתו.

גם גדולי הרבנים והאדמו"רים בארה"ב, ביניהם זקני צדיקי הדור, נמנו לדבר מצווה זו, והורו לכתוב בשמם מכתבי בקשה לנשיא ארה"ב. חלקם אף יצאו מגדרם לכתוב בכבודם ובעצמם. כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ מונסי אף הורה למסור לאנשי שלומו שהוא דבר ישר לעשות כן, וכעין זה נשמע מפי שאר גדולי תורה.

רושם מיוחד עושה מכתבו של כ"ק אדמו"ר מקאלוב, הסובל ממגבלות מחלת השיתוק שלתועלת הענין התאמץ ויצא מגדרו לכתוב בעצמו בשפה האנגלית, באמצעות תוכנת כתיבה מיוחדת על ידי הבטת העיניים.

הרבי מקאלוב רשם מכתב קצר ונרגש לנשיא בו כתב: "כבוד הנשיא. אני כותב אליך בעיני מעמקי לבי: נא להעניק חנינה למר. מרדכי סאמט שכבר שימש 15 שנה בכלא. השם יברך אותך. משה טויב".