אאא

הנהלת ועד הישיבות שיגרה מכתב למנהלי הישיבות והכוללים בנוגע ליציאת תלמידי ישיבות לחו"ל, ובו שורת הוראות על מתן אישור יציאה.

"לאחרונה אנו נתקלים בקשיים רבים בנוגע להורדת מעמדם של תלמידי ישיבות עקב יציאתם לחו"ל ללא הגשת בקשה וקבלת היתר יציאה, ובמיוחד לאלו ששהו בחו"ל מעל ומעבר לזמן מותר או שחרגו ממסגרת הזמן שניתן להם על פי בקשתם", נכתב בפתח המכתב. "דבר זה מסכנם באופן מוחשי ביותר עד כדי הסרתם ממעמד בן ישיבה על כל המשתמע מכך, זאת מלבד היותם בבחינת חב לאחריני בכו"כ אופנים".

בוועד הישיבות מציינים כי "מאז ומעולם חלה הקפדה יתרה בנושא זה, במיוחד לאור דברי רבותינו מרנן זצוק"ל ויבלחט"א רבותינו ראשי הישיבות שליט"א השוללים לחלוטין יציאה סתמית שאין בה משום ההכרח".

ואלו ההוראות לאישור יציאה לחו"ל: "כל יציאה ואפילו במסגרת הזמן המותר חייבת אישור, ולמותר להדגיש שיציאה חריגה מעבר לזמן המותר מכל סיבה שהיא נדרשת לאישור מיוחד".

"תלמידים בטווח הגילאים 18-22 יכולים לצאת משך כל אותה תקופה ל-60 יום במצטבר, מגיל 22 ומעלה יכולים לצאת למשך 30 יום בשנה. מעבר לימים אלו נדרשת בקשה חריגה ומנומקת עבורה נדרש אישור מיוחד", מדגישים בוועד הישיבות.

עוד מציינים בוועד כי "בקשה ליציאה רגילה תוגש כשבוע ימים לפני מועד היציאה, בקשה על יציאה חריגה תוגש חודש ימים לפני מועד היציאה (פרט למקרים דחופים)".

"לבקשת התלמיד תצורף המלצת ראש הישיבה המעניק לתלמיד את רשותו ליציאה לחו"ל בציון מועדי היציאה והחזרה, כ"כ יצוין שמקומו של התלמיד שמור כשיחזור. ראש הישיבה הממליץ אחראי מבחינה מוסרית לשובו של התלמיד", מבהירים בוועד ומדגישים כי "גם התלמידים היוצאים למטרת נישואיהם חייבים באישור טרם יציאתם".

לסיום מבהירים בוועד הישיבות כי "מי שעובד בשכר או בלי שכר או שיש עליו תלוש, דבר זה מסכנו באופן מוחשי ביותר עד כדי הסרת מעמדו כבן ישיבה".

החתום על המכתב הוא הרב חיים אהרון קאופמן, יו"ר ועד הישיבות, המבקש כי הוראות אלו יובאו לידיעת התלמידים.