אאא

בשבוע שעבר (חמישי) קיים החינוך העצמאי כינוס מיוחד בליקווד לטובת "קרן ההסעות". בכינוס השתתפו גדולי התורה שבארצות הברית, הגאונים ראשי הישיבה רבי שמואל קמינצקי, רבי אהרן שכטר, רבי ירוחם אולשין, רבי יצחק סורוצקין, רבי מלכיאל קוטלר, רבי דוד שוסטל ורבנים נוספים.

בשיאו של המעמד, נכנסו לאולם גדולי התורה מארץ ישראל שהגיעו לחזק את המתכנסים. הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין שהתבקש על ידי מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן להשתתף בכינוס נשא במקום נאום מיוחד. בנוסף, האדמו"ר מויז'ניץ השוהה במקום לצורך איסוף כספים לטובת מוסדותיו הצטרף גם הוא לאירוע.

האדמו"ר מויז'ניץ עמד בדבריו על כך ש"על כל אחד להרגיש חלק מהכלל ולדאוג לכל הכלל". לאחר מכן, נשא הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין את נאומו ונשנק מבכי כשתיאר את מצב הילדים שרוצים ללמוד בחינוך חרדי ו"אין באפשרותם מחמת שההורים לא מאפשרים להוציא כסף על הסעות לת"ת".

הגרש"י בורנשטיין הזכיר את הבטחת מרן הגראי"ל שטיינמן כי מי שיתרום לקרן יזכה לראות נחת מכל צאצאיו והרחיב במקורות להבטחה זו.