אאא

דיון מעמיק נערך לאחרונה בבית הדין של "וועד הרבנים הכללי המרכזי של רבני חב"ד בארה"ב ובקנדה" סביב השאלה לאיזה בית חב"ד יש את "החנוכייה הגדולה ביותר בעולם".

את התביעה בנושא הגיש בית חב"ד במנהטן נגד בית חב"ד בברוקלין, התובעים טוענים כי כבר ארבעים שנה הם משתמשים בתואר "החנוכייה גדולה בעולם" במהלך ההדלקה המרכזית שנערכת מידי שנה בחג החנוכה. בשנים האחרונות, בית חב"ד בברוקלין החל לעשות אף הוא שימוש במונח "החנוכייה הגדולה בעולם" ככינוי לחנוכייה המשמשת את ההדלקה המרכזית בברוקלין, ולטענת התביעה על ידי כך נעשה "חילול שם שמים ושם חב"ד".

רבני חב"די החליטו לאחר ששמעו את טענות שני הצדדים, תוך שהם מציינים כי ההכרעה נעשתה לאחר עיון מעמיק במסמכים שהוגשו בפניהם, כי מאחר ובית חב"ד במנהטן עושה שימוש למעלה מארבעים שנה במונח החנוכייה הגדולה בעולם ושימוש של בית חב"ד אחר באותו מונח ללא קבלת רשות עשוי להביא לחילול שם שמים ושם חב"ד, על כן עליהם לחדול מלעשות שימוש במונח החנוכייה הגדולה בעולם. על בית חב"ד הנתבע גם להסיר מכל פרסומיו באתר האינטרנט ובעלונים את המונח האמור לעיל.

בית הדין מציע לנתבעים לעשות שימוש במונחים שונים דוגמת "המנורה המרכזית בברוקלין" או "המנורה הגבוהה ביותר בברוקלין". רבני הוועד חותמים את כתב הפסיקה במילים "ושערי פרסומות לא ננעלו וברכה לשני הצדדים כי יצליחו במעשיהם להפיץ את היהדות תוך קידוש שם שמים".

חסידי חב"ד מציינים כי יתכן ואת ההדלקה במנהטן יבצע הנשיא הנכנס דונלד טראמפ, שכן הוא עדיין לא הוכתר לנשיא ומתגורר במנהטן. "יתכן ששליח חב"ד המקומי יציע לטראמפ את הכבוד להדליק את החנוכייה המדוברת" טען הערב חסיד חב"ד.