אאא

יום ב' פרשת ויצא - ה' כסלו

כותרת היום: מקור הביטחון והשמחה.

המפתח להצלחה הוא לוודא שבטרם היציאה לדרך אנו אוכלים כראוי תורה ולבושים היטב מצוות. מרומז בתפילתו של יעקב: "לחם לאכול ובגד ללבוש".

אירוע היסטורי: הילולא של המהרש"א - רבי שמואל אליעזר בן רבי יהודה איידל"ש (שנת שצ"ג).

מסר יום יומי: התחלת התפילה - הכרה כללית במציאותו של ה' והודאה לו.

הסיום: ביטול פנימי בעצם ל-ה'.

הדרך: התבוננות של פסוקי דזמרה וקריאת שמע.

סגולת היום: שמירה לדרך - לקחת ההושענא שלו מן הושענא רבה.

שם מומלץ: אביגדור. לסגולה למי שבניו מתים (ר"ל) שיקרא השם אביגדור ויחיה (מרן החיד"א).