אאא

יום ג' פרשת ויצא - ו' כסלו

כותרת היום: קנאה חיובית.

רחל מקנאת בצידקותה של לאה. קנאה מסוג זה הוא רגש חיובי ובונה בנפש.

אירוע היסטורי: צ"ד שנה לפטירתו של הגאון רבי יעקב צבי כץ (בעל לקט הקמח החדש").

מסר יום יומי: בוידוי הלילי של קריאת שמע על המיטה - עדיין אפשר לתקן ולשנות כי נמצאים באמצע ה"ירידי" (אמצע החיים).

סגולת היום: לחזק את האהבה בין איש לאשתו: לכתוב את שמו ושמה על קלף ותחתם לכתוב את השורה "אתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום".

שם מומלץ: אליהו.