אאא

ממשרד מבקר המדינה יצאה לאחרונה ההוראה: לפתוח בבדיקה יסודית בכל הקשור להתנהלות של מנהלת תנופה, שהוקמה לטובת הסיוע למפוני גוש קטיף, כך מפרסם העיתון ידיעות אחרונות. המנהלת, שנסגרה לפני למעלה משנתיים, החלה כזכור את דרכה תחת השם מנהלת סל"ע, טרום 'תכנית ההתנתקות' במסגרתה פונה גוש קטיף מתושביו היהודים בשנת 2005.

כשנסגרה המנהלת, הוחלט להעביר את הטיפול במפונים אל משרד החקלאות בראשות השר אורי אריאל (הבית היהודי), אך מתברר כי כיום היא מתפקדת הלכה למעשה כזרוע ביצועית של משרד החקלאות, ועל אף סגירתה הרשמית, ממשיכה המנהלת לקבל מיליארדי שקלים שלא ברור לאן הם מגיעים.

רק לפני שבועיים הועבר סכום של 160 מיליון שקלים למנהלת שלא קיימת, מה שעורר את חשדו של מבקר המדינה השופט בדימוס יוסף שפירא, שהורה כעת לבדוק את ההתנהלות הכלכלית התמוהה הזו. השאלות העיקריות הן, לאן נעלמו חמישה מיליארד שקלים ומדוע רק שמונה מיליארד מתוך 13 מיליארד שקל נוצלו לטובת מפוני גוש קטיף.

תגובת משרד החקלאות לידיעה כפי שפורסמה: "הוצאת כתב התחייבות על ידי המדינה לגורם כלשהו אינה בגדר תשלום אוטומטי. כל כתב התחייבות נערך ונחתם על בסיס תנאים מסוימים שעל הרשות לעמוד בהם, כגון החובה לקבל אישור לתוכנית העבודה לפני הוצאת כתב ההתחייבות והחובה להגיש דו"חות ביצוע ואסמכתאות. על הרשות להגיש למשרד שורה של מסמכים, ורק לאחר בדיקתם מאושרת העברתם".