אאא

התוצאות העולות מ'מדד השלום' החודשי של אוניברסיטת תל אביב והמכון הישראלי לדמוקרטיה - מדהימות: רוב היהודים בישראל סבורים שהשמאל אינו נאמן למדינה. לפי חלק ניכר מהישראלים (42.5 אחוזים) ורוב בקרב היהודים (48 אחוזי, השמאל אינו נאמן למדינת ישראל, ורק 43 אחוזים סבורים שהם כן נאמנים.

כמו כן, רוב - 52.5 אחוזים - הנשאלים סבורים, שהשמעת ביקורת כלפי מדינת ישראל בעת מתיחות ביטחונית היא דבר פסול מעיקרו.

מהסקר עולה עוד, כי ישנם יותר תומכים בסיפוח כל יהודה ושומרון למדינת ישראל - 44 אחוזים, מאשר אלו המתנגדים לזה - 38 אחוזים. זאת ועוד, אם שטחי יהודה ושומרון יסופחו בסוף למדינת ישראל, כמחצית מהיהודים סבורים שלא חייבים לתת לפלסטינים בשטחים זכויות אזרח מלאות ושוות.

לגבי טראמפ, הישראלים אופטימים: רוב הציבור בישראל מאמין שממשלו של דונלד טראמפ, נשיא ארה"ב הנבחר, ייטיב עם ישראל. כחצי מהישראלים סבורים שטראמפ יהיה לטובת ישראל יותר מאשר לטובת הפלסטינים ולפי חמישית מהישראלים טראמפ יהיה נייטרלי בענין. רק אחוז בודד סבור שדווקא הפלסטינים צפויים להיות מרוצים מטראמפ.