אאא

משרד הבריאות משנה מדיניות: יוסרו כמה מגבלות בענייני תרומות דם, בין השאר גם זאת החלה על ילידי אתיופיה. המשרד פרסם היום (חמישי) מסמך עדכון, ממנו עולה כי הקריטריונים של התורמים יושוו לאלה המקובלים במדינות העולם המפותחות.

עד כה היה נהוג בישראל, כי ילידי אתיופיה - בשונה מישראלים ממוצא אתיופי - אינם יכולים לתרום דם, במסגרת הקריטריון הישן, לפיו מי ששהה מעל שנה לאחר שנת 1977 במדינה שבה די שכיחה הימצאותו של נגיף קשה, לא יכול לעשות זאת.

שינוי המדיניות שמציע משרד הבריאות, כולל הסרת מגבלת התרומה של יליד אתיופיה, כך שהיא תחול רק למי ששהה מעל שנה במדינה זו וטרם חלפה שנה מאז הגעתו לישראל. מגבלה זו תחול על כל התורמים, ובכלל זה על ילידי הארץ, ללא קשר למוצא, כך שלא יתקיים הבדל בין ילידי אתיופיה לשאר האוכלוסייה.

מדיניות נוספת ששונתה כעת, נוגעת למבוגרים מעל גיל 65 שאינם יכולים לתת תרומה ראשונה: הוחלט על הסרת מגבלת הגיל לתרומה ראשונה, והחלטה על לקיחת תרומה תיעשה על בסיס אינדיבידואלי ובהתאם למצבו הרפואי של התורם.

יצויין, כי גם בדיקות המעבדה הקיימות כיום לתרומות הדם, שהן יעילות ומשתפרות עם הזמן, תרמו לשינוי הנהלים עליו נודע היום, ובמשרד מבהירים כי הנהלים החדשים הם בהתאם למקובל במדינות העולם המפותחות, מאפשרים את האיזון הראוי בין צרכי הגנה על בריאות הציבור לבין הצורך בשוויוניות - לצד הרחבת מעגל תורמי הדם במדינת ישראל.