אאא

זעזוע בטאהש: גויים שבאו לשדוד את קופות הצדקה בציון הרה"ק מטאהש בקנדה, מצאו שם את אחד החסידים כשהוא מתפלל, הם דקרו אותו ונמלטו מהמקום. המשטרה המקומית פתחה במאמצים לאתר את הדוקרים.

האיש שנדקר שוחרר מבית החולים כעבור זמן קצר ובירך בשבת בבוקר בביהמ"ד הגדול של טאהש, ברכת "הגומל". לפני קבלת שבת נשא האדמו"ר מטאהש דברים לעורר את הציבור.

בין היתר דיבר האדמו"ר על כך שהרה"ק מטאהש כתב בצוואתו שלא לדבר בכלל בעת התפילה מאדון עולם עד אדון עולם ושצריכין למנות גבאים שישגיחו על זה.

בעקבות הדברים, מינה הרבי שלושה גבאים שישגיחו שלא ידבר בעת התפילה.

בחסידות טאהש שוחחו כי זה השבוע השלישי שמעוררים אותם מן השמים. ביום שישי, ערב שבת קודש "חיי שרה" הלך לעולמו הרה"צ ר' משה לייב ליברמן זצ"ל, אבד"ק בעסערמין, מתושבי טאהש ומתלמידי הרה"ק מטאהש, והוא בן 45 בלבד.

ביום שישי, ערב שבת קודש "תולדות" אירע מקרה הדום לב לנכד הרה"ק מטאהש ר' יחזקאל לעווי חתן הרבי מקרעטשניף קרית גת.

וביום שישי האחרון, ערב שבת קודש "ויצא", אירע מקרה הדקירה בציון.