אאא

פרסום ראשון: היועץ המשפטי של הרבנות הראשית, עו"ד הראל גולדנברג, שלח מכתב ליו"ר המועצה הדתית בירושלים, יהושע ישי בו הוא אוסר עליו להשתתף בצוות שחיטה בחו"ל מטעם יבואני בשר כשר - זאת בעקבות חשש כי הדבר יגרום להעדפת יבואן הבשר על ידי משגיחי כשרות בירושלים עליהם אחראי ישי.

ישי שנמצא בימים אלו בחו"ל במסגרת צוות שחיטה, ביקש את אישור היועץ המשפטי וטען כי הוא שובץ על ידי הגורמים האחראיים ברבנות הראשית. אלא שגולדנברג טוען כי לא כך הדברים: "כפי שנמסר לי על ידי נציגי מחלקת שחיטת חו"ל, בניגוד לאמור במכתבך, הבקשה לשיבוצך כמשגיח נעשתה על ידי היבואן אשר לרוב הוא שמשלם את שכרם של חברי הצוות ובכלל זאת המשגיחים" נכתב במכתב של היועמ"ש.

"בחינת ניגוד עניינים הנוגע אליך" מוסיף גולדנברג "מעלה כי קיים חשש לפיו במסגרת כהונתך כיו"ר הוועדה הממונה על המועצה הדתית בירושלים, תבקש לעודד בדרך זו או אחרת ישירות או פעקיפין באמצעות גורמי הכשרות המועסקים או המונחים על ידך, קליטתה של תוצרת מטעם היבואן - חברת בלדי - שהעסיק אותך".

לאור הדברים, הודיע היועץ המשפטי של הרבנות כי הוא אוסר על ישי להתעסק מכאן ולהבא בשחיטת בשר בחו"ל והנחה את הגורמים הרלוונטיים שלא לאשר שיבוץ נוסף, בנוסף דורש היועץ המשפטי מישי שלא יתעסק בשנה הקרובה בעניינים הנוגעים לקליטת בשר כשר במסעדות ובבתי עסק בירושלים, מחשש לניגוד עניינים.

כזכור, לפני כחמישה חודשים, בתום מאבק ממושך בין ישי לרב העיר הרב אריה שטרן ומקורבו אבינועם קוטשר, נעצר ישי יחד עם עוד 4 בכירים במועצה הדתית בירושלים בחשד לשחיתות. החמישה שוחררו לאחר מספר ימי חקירה והתיק מתנהל נחקר במשטרה בימים אלו.

יהושע ישי אמר בשיחה עם 'כיכר השבת' כי הוא אינו מבין את הבעיה: "היבואן בכלל לא מכיר אותי והרבנות הראשית אישרה לי את היציאה". הוא מוסיף כי אין בכוונתו להגיב ליועץ המשפטי: "עניתי לו בפעם הראשונה אבל ראיתי שזה לא מעניין אותו".