אאא

מליאת הכנסת אישרה הלילה (שני) פה אחד בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לייצוג הולם לבני האוכלוסייה החרדית ועולים חדשים בשירות הציבורי, בשירות המדינה ובדירקטוריונים של חברות ממשלתיות. את החוק יזם יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני מיהדות התורה. שלושים וחמישה חברי כנסת תמכו באישור החוק ולא היו מתנגדים.

(באדיבות המצלם)

ההצעה נועדה לתקן את חוק שירות המדינה ולהוסיף לחובת הייצוג ההולם הקבועה בו כי חובה לתת ביטוי הולם לייצוגם של יהודים בני המגזר החרדי ועולים חדשים. בנוסף, הוצע לתקן באופן דומה את חוק החברות הממשלתיות, ולהוסיף חובה כי בהרכב דירקטוריון חברה ממשלתית יינתן ביטוי הולם לייצוגם של יהודים בני המגזר החרדי ושל עולים חדשים.

בדברי ההסבר לחוק נכתב נכתב: "חקיקת הייצוג ההולם שעברה בכנסת בשנים האחרונות נועדה ליצור העדפה מתקנת של מגזרים שונים באוכלוסייה, אשר ייצוגם בשירות הציבורי קטן מחלקם היחסי באוכלוסייה דוגמת נשים, ערבים, דרוזים, צ'רקסים, עולים, אנשים בעלי מוגבלויות וכדומה. ואולם, מגזר אחד באוכלוסייה שייצוגו בשירות הציבורי הוא הנמוך ביותר יחסית לחלקו באוכלוסייה הוא הציבור החרדי, אך לגביו אין כל חקיקה בנושא זה. הממשלה אף קבעה כיעד לאומי את שילובו של ציבור זה בתעסוקה".

ח''כ לשעבר אברהם רביץ ז''ל. הצעת החוק שלו בנושא נפלה על חודו של קול (צילום: מאיה לוין, פלאש 90)
ח"כ לשעבר אברהם רביץ ז"ל. הצעת החוק שלו בנושא נפלה על חודו של קול (צילום: מאיה לוין, פלאש 90)
הגדלה

ח"כ משה גפני, מיוזמי החוק, אמר עם אישורו "אני רוצה להודות לכל הסיעות בבית, כולם תמכו בזה. אני רוצה להזכיר בהזדמנות הזו את ח"כ הרב אברהם רביץ ז"ל שלפני עשר שנים עמד כאן על הדוכן עם הצעת החוק הזו והיא נפלה על חודו של קול, והוא צעק למה הצבעתם נגד, והוא התמוטט כאן על הדוכן והיה צריך לפנות אותו לבית החולים. הערב אנחנו משלימים עבורו את המעגל. זה לא חוק שיפתור את הבעיות של הציבור החרדי אבל זה חוק שמראה על כיוון".