אאא

על פי "דו"ח העוני והפערים החברתיים" שמפרסם הבוקר (חמישי) המוסד לביטוח לאומי ומתייחס לשנת 2015, כמעט כל משפחה חמישית בישראל (19.1%) היא ענייה. במגזר החרדי נרשמת ירידה בשיעור העוני ואילו במגזר הערבי - 53.3% מהמשפחות בשנת 2015 מוגדרות עניות.

על-פי הדו"ח, בישראל חיים בעוני 460,800 משפחות, 1,712,900 נפשות ומהם 764,200 ילדים. רמת החיים עלתה ריאלית ב-3.3% ב-2015, וכך גם קו העוני הנגזר ממנה. כלומר, יחיד המתקיים מהכנסה של פחות מ-3,158 שקל בחודש מוגדר כעני. לעומת זאת, הקצבאות של הביטוח הלאומי לא עודכנו שכן מדד המחירים, אליו מוצמדות הקצבאות, לא עלה.

בהשוואה למדינות ה-OECD נותרה ישראל בצמרת סולם העוני. ב-2015 שיעור העוני של נפשות בישראל הגיע ל-19.6% (לפי הגדרת ה-OECD) והיא הגבוהה ביותר בין מדינות ה-OECD.

נתון מעניין שעולה מהדו"ח - ירידה משמעותית בשיעורי העוני בקרב החרדים,  מ-54.3% ל-48.7%. החוקרים, בראשות סמנכ"ל הביטוח הלאומי, פרופ' דניאל גוטליב, סבורים כי מקור הירידה בעוני של המשפחות החרדיות נובע לא רק מהגידול בקצבאות הילדים, אלא גם מהגידול בהכנסה מעבודה בשנה זו.

בנתוני האי-שוויון מצבה של ישראל השתפר בהשוואה ל-2014, אם כי הוא עדיין גבוה מהממוצע במדינות המפותחות. 

לפי חוקרי מנהל התכנון והמחקר במוסד לביטוח לאומי שחיברו את הדו"ח, ב-2015 העניים נעשו עניים יותר והמדדים לעומק העוני ולחומרתו עלו, בין השאר בגלל אי-עדכון הקצבאות של הביטוח הלאומי. על פי הדו"ח, יש ירידה קלה בשיעור העניים בקרב נפשות, ילדים וקשישים. הירידה בנפשות הייתה מ-22% ב-2014 ל-21.7% ב-2015, בקרב ילדים מ-31% ל-30%, ובקרב קשישים מ-23.1% ב-2014 ל-21.7% בשנת 2015.

עם זאת, במקביל נרשמה גם עלייה מתונה בשיעור העוני בקרב משפחות - מ-18.8% ב-2014 ל-19.1% ב-2015. ירידה חדה בשיעור העוני, של כ-13%, נרשמה במשפחות החד הוריות, שחלקן באוכלוסייה הענייה ירד בכ-16% בהשוואה לשנים אלה. לעומת זאת עומק העוני - מדד המשקף את חומרת העוני בקרב העניים - עלה בקרב משפחות עם ילדים בכ-4%.

במשפחות עובדות שיש בהן מפרנס אחד שיעור העוני עלה מ-25.4% בשנת 2014 ל-25.9% בשנה שלאחר מכן, ואילו שיעור העוני של משפחות עם שני מפרנסים נותר ברמתו מ-2014 - 5.6%. 

עוד מלמד הדו"ח כי ב-2015 שיעור העוני של משפחות בגיל העבודה שאינן עובדות, בהם נכים רבים, עלה בשיעור של כ-9%, מ-68% לכ-74%. החוקרים מדגישים כי העניים בקבוצה זו הפכו לעניים יותר, "באופן ניכר", מה שמצריך חשיבה מחודשת על נושא קצבאות הנכות שאינן מספיקות עבור הנכים כדי להתקיים כראוי.