אאא

הממשלה צפויה לאשר ביום ראשון הקרוב הצעת מחליטים שהוגשה על ידי שר האוצר, משה כחלון, ושר הבינוי והשיכון, יואב גלנט שמטרתה להגדיל את מכסת ההעסקה של עובדים פלסטיניים ב-22,000 עובדים נוספים.

ההצעה נועדה לשפר את מתכונת הקצאת העובדים הפלסטיניים מאזור יהודה ושומרון המועסקים בישראל על פי חוק ובכדי לשמור על תנאי העסקה הוגנים לעובדים פלסטיניים בענפי הבניין, התעשייה והחקלאות. 

ההצעה שתוגש ביום ראשון תבקש להגדיל את המכסה בענף הבנייה ב-9,300 היתרים, שיצטרפו ל- 7,000 העובדים המחזיקים כיום בהיתר עבודה בישראל. להגדיל את מכסת העובדים בענף החקלאות ב- 3,500 היתרים. ולהגדיל את מכסת העובדים הפלסטינים בתעשייה ב- 2,200 עובדים נוספים.

ההחלטה שתוצע תכלול הסרת רגולציה משמעותית בשיטת ההעסקה וההקצאה של עובדים פלסטינים, המגבילה את מספר העובדים שכל קבלן יכול להעסיק וכן את יכולת המעבר של עובדים בין קבלנים שונים. כך הקבלנים והעובדים יוכלו להתקשר בינם באופן חופשי, תוך דיווח על בסיס שוטף לרשויות המדינה על מקום העסקתם.

ההצעה מבקשת גם להבטיח את התשלום החוקי של העובדים הפלסטינים ושכר הנטו שלהם ישולם באופן מקוון כך גם יובטח שהשכר של העובדים בפועל יהיה גם השכר המדווח שלהם. בשונה מהמצב כיום, בו השכר משולם במזומן ללא יכולת אפקטיבית לעקוב אחר תשלומי השכר תוך קיום כלכלה שחורה המוערכת בהיקפים של כ- 3 מיליארד ש"ח בשנה.
השרים כחלון וגלנט סבורים כי ההצעות שיאושרו יבטיחו מחד ודאות גבוהה לקבלנים, שכעת יוכלו להעסיק עובדים מהמכסה ללא מגבלה ומאידך, השינויים יסייעו במיגור תופעות של ספסור בהיתרי ההעסקה וגביית דמי תיווך בסך של עשרות אלפי ש"ח מהעובדים.