אאא

יום ו' פרשת וישלח - ט"ז כסלו התשע"ז

כותרת היום: הקרבה עצמית.

רחל היתה מוכנה לוותר על המעלה המיוחדת שבקבורה במערת המכפלה כדי שתהיה עזרה לבניה בעתיד. בזכות ההקרבה הזאת, נענתה רחל בהבטחה: "מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך... ושבו בנים לגבולם".

אירוע היסטורי: 4,120 שנה לנוח תיבת נח על הרי אררט.

מסר יום יומי: עבודת ה' מתחילה במוח (חב"ד) שתפקידו להשכיל (חכמה), להבין (בינה) ולהעמיק דעת (דעת) בגודל הבורא. סגולת היום: סגולה לחן ולחסד - לומר אחר תפילת שחרית את 4 הפסוקים הראשונים מן "האזינו השמים ואדרבה" עד הבו גודל לאלוקנו".

שם מומלץ: יהודה - מסוגל להשפיע שהולד יהא חסיד, בעל תעוזה וגיבור.