אאא

גל המחאה בציבור החסידי על הפגיעה בשבועות האחרונים בקדושת בית הכנסת של חסידות גור בעיר ערד תוך חילול שבת ויצירת פרובוקציות נמשך.

בהיכל בית המדרש הגדול של חסידות גור הוכרז הערב (מוצ"ש) לאחר תפילת ערבית כי "על כל החסידים להשתתף בעצרות המחאה שייערכו השבוע ברחבי בארץ". גם בבתי החסידים (השטיבלאך) בכל רחבי הארץ הוכרזה הוראה דומה.

בחסידות ויז'ניץ הכריז הגבאי ר' איצו רוזנברג לאחר טיש סעודה שלישית בנוכחות האדמו"ר כי השבוע יצאו לעצרות ומחאות ברחבי הארץ בנושא ביזוי ביהכנ"ס של גור בערד וכי "על כל אחד לברר מתי זה יתקיים ולהשתתף".

גם בבתי המדרשות של צאנז בבני ברק הוכרז בשם האדמו"ר להשתתף בעצרת ביום שלישי בצהרים בעיר.

בהוראת גאב״ד חניכי הישיבות הגר"מ גרוס, "בבתי הכנסת "יוצאי פוניבז" "אוהל תמר" "הליכות חיים" ו"חניכי הישיבות הגר"א" הוכרז בשבת כי על הציבור לצאת למחאה בעצרות שיתקיימו השבוע ברחבי הארץ ובעיקר ביום שלישי בבני ברק על מנת למחות על חילול בית הכנסת. הגר"מ גרוס התקשר בעצמו לגבאים בערב שבת.

גם בבית המדרש סאדיגורה הכריזו כי "בהוראת הרבי יש להשתתף בעצרות המחאה שיתקיימו".

בחסידות ערלוי הכריזו במהלך השבת כי "עקב הפגיעה החמורה בבית הכנסת בערד על דעת גדולי ישראל יתקיים ביום ג עצרת תפילה ברחובה של עיר בשם הרבי והרב שליט"א הציבור מתבקש להשתתף".

כפי שפורסם ב"כיכר השבת", על פי המסתמן העצרת בבני ברק תתקיים ביום שלישי הקרוב בשעה 13:30 בצהריים ברחוב חזון איש זאת בכדי שלא לקיימה בשעת הלימודים בהיכלי הכוללים.

העצרת באשדוד תיערך ככל הנראה ביום רביעי ברח׳ הרב לוין בשעות הצהריים כאשר לא ישאו נאומים אלא קבלת עול מלכות שמיים ופרקי תהילים. ביום חמישי, מתכננים עסקני החסידות עריכת עצרת מחאה בהשתתפות אלפים ברחובה של עיר בירושלים.