אאא

יום א' פרשת וישב - י"ח כסלו התשע"ז

כותרת היום: הגאווה מביאה לשאננות.

יוסף הוא אב טיפוס לדמותו של מנהיג יהודי. כאשר הוא מגיע לדרגה גבוהה, הנפש האלוקית מאירה בו בגילוי והוא נחשב ל"כוכב". אמנם, גם אז אל לו לבטוח במעמדו ובהישגיו, במקום זאת עליו לבקש ביתר שאת את הצרכתו של ה"יוסף" שבחייו, אשר ינחה אותו לעבר הישגים גדולים עוד יותר.

אירוע היסטורי: נפטר רבנו אברהם החסיד - בן הרמב"ם.

מסר יום יומי: דרגת אהבת ה' הגבוהה ביותר המבוארת בחסידות - היא האהבה שבבחינת "מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ". האהבה ל-ה' היא כה גבוהה, עד שאינו חפץ בכל גילוי אלוקות שהוא, אלא רק ב-ה' בכבודו ובעצמו.

סגולת היום: להצלחה - להדליק שישה נרות בכל ערב שבת בתוך העמוד שלפני השליח ציבור ועל ידי זה תרום קרנו בכבוד (בשם המדרש).

שם מומלץ: ישראל מאיר - שם המסוגל ליראת שמים.