אאא

הרב שמואל ברוך גנוט, מקורבו של מרן שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי מספר לכבוד חג החנוכה כי הוא ראה כי מרן שר התורה ממליץ לחלק מההורים לתינוקות שנולדים בחג החנוכה כי יקראו לבן בשם מתתיהו, על שם מתתיהו הכהן הגדול. אך הרב גנוט אומר כי הגר"ח הוסיף ואמר שאין זה מנהג נפוץ, לקרוא לילד בשם מתתיהו. 

הרב גנוט מספר כי העביר למרן שר התורה שאלה האם מומלץ לקרוא לבת שנולדה בחנוכה בשם יהודית, - על שם הנס שעשתה יהודית, שהשקתה את הצורר בחלב והרגה אותו וברחו כל האויבים, שכן השואל הסתפק בכך שהרי יהודית גם הייתה שמה של אשת עשיו הרשע. 

לדבריו של הרב גנוט, מרן השיב כי נכון הדבר אך הרמ"א בהלכות חנוכה כותב שיהודית הייתה צדקת ובגללה נוהגים לאכול מאכלי חלב. 

מרן שר התורה פתח מסכת יבמות, הצביע על דף ס"ה עמוד ב, והראה שבגמרא נכתב על יהודית "דבתייהו דרבי חייא", והוסיף שאפשר לקרוא בשם טוב, אם לא מתכוונים לשמות הרשעים שנקראו בשם זה, אלא מכוונים לשמות הצדיקים שנקראו בשם זה.