אאא

במסגרת מערכת הבחירות לנשיאות צרפת הנמצאת בעיצומה, נגרמה סערה על ידי עמנואל מקרון, השר לשעבר והמועמד לנשיאות צרפת, כשבראיון שהעניק לעיתון הצרפתי הנחשב 'מריאן', קרא להפסיק את לימודי התורה בבתי הספר היהודיים בצרפת, תוך שהוא מאשים כי "מלמדים תורה יותר מהידע הבסיסי".

דבריו אלו הביאו לידי ביטוי קמפיין שמנהלים פקידים בממשלה הצרפתית בתקופה האחרונה, להרבות שעות הלימודים הכלליים על חשבון הלימודים הדתיים בבתי הספר הפרטיים, שנועד בעיקרו לשם ניסיון לבטל השפעת האיסלאם הקיצוני העושה שמות באירופה, ולהגביר מיזוג המהגרים המוסלמים בחברה הצרפתית.

במהלך הקמפיין, יש כאלו שלא מבחינים להבדיל בין לימודי המוסלמים ללימודי היהודים, ומציעים תמריצים כלכליים לבתי ספר יהודיים הנמצאים במצוקה, בצורת תקציבים שיוענקו להם רק אם יסכימו להרבות בשעות לימודי החול מטעם הממשלה על חשבון לימודי הקודש שיצומצמו לשעות בודדות בשבוע.

בעיתוי כזה, הגיעה בשבוע שעבר לצרפת משלחת עסקנים, בראשות הרב אברהם נאמן מנהל ארגון חסד לישראל קאלוב, לבקר בקהילות ומוסדות התורניים בצרפת, ולדבר עם הרבנים והמנהלים, על מנת לסדר תכנית חלוקה של תמיכה מטעם ה"קרן לילדי צרפת", לסייע לחיזוק ושיקום היהדות התורנית בצרפת, אחר שעברה שנים של הגירה המוניתשהביאה מוסדות תורניים לסכנת התמוטטות.

ביום חמישי הגיע באופן מפתיע גם הגאון רבי מלכיאל קוטלר ראש ישיבת לייקווד, מראשי 'הקרן', שהחליט לבקר בפריז, להתבונן מקרוב במצב יהדות צרפת וצרכיה, ולחזק את הקהילות ומוסדות התורה בזמן כזה.

הגר"מ קוטלר נפגש עם העסקנים חברי המשלחת, ועם רבני הקהילות ומנהלי המוסדות, ושוחח עמהם בענין אופני חיזוק החינוך התורני לילדי צרפת בצרפת ובארה"ק. כמו כן ביקר בישיבות ובבתי ספר בפריז, שם נשא מדברותיו בגודל חשיבות ונחיצות לימוד התורה הפורחת בצרפת, שלזה יש לעמוד על המשמר להמשיך ולהרבות בלימוד התורה, באופן שיוכלו להמליץ מה שכתב בשו"ת ריב"ש על תקופת בעלי התוספות כי "מצרפת תצא תורה".