אאא

ועדת האגרות אישרה את הרפורמה של השר ארדן לבטל תשלומים על הזמנות שירותי כיבוי, והיא תיכנס לתוקף החל מה-01.01.2017. בנוסף, אישרו בוועדת האגרות את הצעת השר ארדן לפיה כל אזרח שהזמין שירותי כיבוי במהלך גל השריפות שפקד את המדינה בחודש נובמבר לא יחוייב בתשלום לרשות הכיבוי באופן רטרואקטיבי, למרות שעל פי החוק הקיים הוא עדיין נדרש לשלם אגרה.

ההנחיה של השר ארדן לבטל את אגרת התשלום לרשות הכבאות וההצלה תקל על האזרחים המבקשים את סיוע שירותי הכבאות ועל אותם אזרחים שביתם ניזוק או שהזמינו את מכבי האש בגל הדליקות האחרון. כיום, אותם אזרחים נאלצים לעתים בנוסף לאסון שפקד אותם לשאת בתשלום עבור שירותי הכבאות שהוזמן לביתם.

את המהלך לביטול האגרות החל השר לביטחון הפנים ארדן שהנחה את גורמי המקצוע במשרדו וברשות הכבאות וההצלה עוד לפני מספר חודשים לפעול לביטול התשלום עבור שירותי הכבאות אשר הוזמנו על ידי אזרחים. כיום, תשלום האזרח עבור שירותי כבאות וההצלה נע בין מאות לאלפי שקלים והוא מחושב על פי מרחק הנסיעה לזירה, מספר הכבאיות שהשתתפו באירוע, כמות מים ועוד תבחינים שונים לחישוב.

השר ארדן אמר עם אישור הרפורמה: "מדינת ישראל ניצבה מול גל שריפות והצתות בכל רחבי הארץ. בדיוני התקציב פעלתי להשגת תקציב לביטול אגרות הכיבוי. לאחר גל השריפות דרשתי שהמדינה תקל גם על אותן משפחות שביתן ניזוק או נשרף ודרישות התשלום לכיבוי, שהיו נהוגות עד כה- לא יושתו עליהן''.