אאא

יום ב' פרשת וישב - י"ט כסלו התשע"ז

כותרת היום: לבטוח בהשגחה.

מכירתו של יוסף הובילה בסופו של דבר לעלייתו לגדולה.

יוסף הוא אב טיפוס לדמותו של המנהיג היהודי. חלומותיו מלמדים שכאשר אדם מגיע לדרגה גבוהה, אל לו לבטוח במעמדו ובהישגיו שכן הגאווה עלולה להביא אותו לידי שאננות ובהמשך אף לידי נפילה.

אירוע היסטורי: הילולא של המגיד ממעזריטש - רבי דוב בער זיע"א וגאולתו מן המאסר של תלמידו האדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מלאדי זיע"א.

מסר יום יומי: על פי הקבלה לא לובש השליח ציבור טלית במנחה ובערבית.

סגולת היום: לקרוא היום כל ספר תהילים וישועה תבוא תוך 3 ימים בעזהשי"ת.

שם מומלץ: ציונה - יש בו שייכות לקדושה.