אאא

במחקר מעמיק של המכון הישראלי לדמוקרטיה מתברר, כי החרדים מעריכים את מצבה הכללי של ישראל ואת מצבם האישי, כטוב - יותר מהציבור היהודי הכללי.

השיעור הגבוה ביותר של אלו המעריכים כך את מצב המדינה הוא של החרדים (45 אחוז), בעוד בציבור הכללי התשובה השכיחה להערכת מצבה של ישראל היא "ככה ככה". כך גם לגבי ראיית עתידה של ישראל, שהחרדים אופטימיים לגבי זה - 75 אחוז - אל מול 69 אחוזים מהציבור הכללי שסבור כך.

מי שבעיקר גאים בעובדת היות אזרחים ישראלים הם החרדים הספרדים - 79.5 אחוזים - כשהחסידים אחריהם עם 68 אחוזים, ומהליטאים 59 אחוז גאים בכך.

בסך הכל, כמעט שני שלישים מהמרואיינים החרדים הצהירו כי הם רואים את עצמם חלק מן המדינה ובעיותיה. לצד זאת, 96 אחוז מהחרדים הביעו את דעתם על עדיפות ההלכה על פני הדמוקרטיה, כמובן.

נתון מענין נוסף שכבר דשו בו בעבר אך כאן הוא מופיע ביתר חדות, הוא דעתו הימנית מאוד של רוב מוחץ מבני הציבור החרדי: 75 אחוז ממנו מגדיר עצמו כימני באופן מובהק, מה שממקם אותו כשני בעמדות אלו אחרי ציבור המתנחלים.

בהתאם לזה מובנות העמדות הבאות של רוב החרדים: ליהודים מגיע יותר זכויות מלמי שאינם יהודים (58 אחוז) - כשרק 26 אחוז מהציבור הכללי נוקט בעמדה זו; סבורים שהערבים הם סיכון ביטחוני לישראל (80 אחוז); מתנגדים להתגורר או לעבוד לצד ערבים ישראלים, או לצרף מפלגות ערביות לקואליציה הממשלתית; שוללים את תחושת הקיפוח שחשים ערבים אלו.