אאא

אלפים השתתפו בשמחת הנישואין לבתו הצעירה של האדמו"ר מנדבורנה, עם בן האדמו"ר מזידיטשוב, שהתקיימה בליל שישי האחרון.

בסיום החתונה רקד האדמו"ר לקראת עלות השחר עם בתו את ריקוד המצוה טאנץ האחרון אצל ילדיו.

לפני המעמד הקריא האדמו"ר את שמות הבחורים והאברכים שקיבלו על עצמם לימוד 40 יום לפני התפילה כתקנת הרבי.‏

כמו כן במהלך השמחה רקד האדמו"ר עם דוד החתן, האדמו"ר מתולדות אהרן, ריקוד מיוחד של השיר 'שבת שלום' הידוע מהבני יששכר.‏