אאא

המדינה הגישה לבג"ץ בקשה לדחיית פינוי היישוב עמונה ב-45 ימים נוספים מהמועד האחרון שקבע בג"ץ למימוש פסק הדין ופינוי היישוב ושהפינוי בפועל יתבצע בתאריך 8.2.17. הבקשה הוגשה לבקשת ראש הממשלה ושר הביטחון, ועל דעת היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה.

בבקשת המדינה נכתב: "כי בהינתן המורכבות, הרגישות והנפיצות הנלוות לפינוי התיישבות בסדר הגודל של עמונה, הכוללת 40 משפחות וכ-200 ילדים, השקיעה המדינה מאמצים עילאיים לגיבוש פיתרון אשר יאפשר את פינוי תושבי עמונה בדרכי שלום וללא עימות והתנגדות מטעמם, תוך צמצום הפגיעה במשפחות המתגוררות במקום.

בבקשה ציינה המדינה כי שלשום הושגה הסכמת תושבי עמונה לפינוי המקום מרצון ובדרכי שלום. הסכמה זו מבוססת על מתווה הכולל את כוונתה של המדינה לפעול להקמתה של חלופת מגורים לתושבי עמונה. עוד נאמר בבקשת המדינה כי גם כעת שמתברר שלא ניתן, לקיים את אחד ממרכיבי המתווה כלומר התחלת בניה לאלתר על חלקה מספר 38 בגוש 21, הודיעו נציגי התושבים כי הסכמתם לפינוי בדרכי שלום וללא עימות והתנגדות מטעמם עומדת בעינה.

המדינה טוענת עוד כי בקשת הארכת מימוש פסק הדין היא בכדי להשלים את מציאת פתרונות מגורים זמניים לתושבי עמונה, הדרג המדיני הבהיר בבקשה כי המדינה לא תבקש ארכה נוספת מעבר ל-45 הימים המבוקשים כעת, וזאת גם אם המתווה לא ימומש בתום 45 הימים.

לדברי המדינה מדובר בבקשה קונקרטית שנועדה לאפשר את פינוי תושבי עמונה מרצון ובדרכי שלום, באופן שיצמצם באורח משמעותי את כלל ההשלכות הפוטנציאליות של האירוע, תוך מתן מענה ראוי והולם למשפחות המתגוררות בעמונה, כאשר פרק הזמן המבוקש כעת הוא קצר, תחום וסופי בהחלט.

בכדי לשכנע את בג"ץ כי זו בקשה אחרונה לדחיית מימוש גזר הדין מבהירה המדינה כי ישנם שני הבדלים משמעותיים ומהותיים בין הבקשה הקודמת, הראשון הוא התחייבות תושבי עמונה לפינוי מוסכם ללא כל עימות או התנגדות מצידם, והשני הוא פרק הזמן המבוקש 45 יום לעומת 7 חודשים בבקשה הקודמת.