אאא

בימים האחרונים, אמצע חודש כסלו, אחז מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי במסכת עבודה זרה, כשמיד לאחריה החל בלימוד מסכת הוריות. זאת מלבד הלימודי היומי של משניות עדויות, כל משניות אבות, מסכת אבות דרבי נתן, מסכת סופרים, שמחות, דרך ארץ רבה וזוטא, כלה וכלה רבתי ושבע מסכתות קטנות ביום אחד. 

בגליון "דברי שיח" מובא כי מרן שר התורה רגיל לומר כי "אינו מבין מה קושי יש ללמוד הכל ביום אחד, רק צריך שלא יהיו הפרעות".

לפני כשלוש שנים, אמר מרן הגר"ח לבני ביתו שבלימוד מסכת כלה - העוסקת בין השאר בענייני נישואין, יש סגולה מיוחדת לזיווג הגון, ועל כן "הוא מעוניין אחרי שמסיים את המסכת יתנו לו השמות כדי לברך במיוחד את אלו הזקוקים לזיווג".

"באותה שנה" מספר הגיליון, "מיהרו בני הבית והביאו כעשרה שמות שזכרו באותם רגעים, כשמרן סיים את כל המסכת הוא בירך באופן פרטי את כל השמות שימצאו את הזיווג במהרה, תוך כדי שהוא מציין כי 'אנו עסוקים באותו ענין של זיווג, והקב"ה יעזור להם'".

מרן מסיים מסכת (צילום: דוד זר)

"מיותר לציין, כי תוך כמה חודשים כל אלו שהיו רשומים שם - מצאו את זיווגם בשמחה ובקלות. לשנה האחרת (שנה שעברה) כבר התכוננו מראש... בני הבית כבר רשמו במשך כמה שבועות עשרות שמות של בחורים ובחורות הזקוקים לזיווג וכשלמד מסכת כלה כבר היה תחת המסכת ערימת דפים, כשגמר את המסכת הוא בירך שם שם (דבר שכמעט ואינו עושה) באופן פרטי".

"לפני ימים אחדים", מספר הגיליון, "התארס אחד הבחורים האחרונים שעוד נשארו באותה רשימה שלא התארס עד היום.
גם בחודש זה, כשהגיע מרן למסכת זו הכינו בני ביתו רשימה שהתארכה מאוד, עמך ישראל זקוקים לישועה, בתקווה שגם השנה תחול הברכה וכולם יתארסו".