אאא

אמש (שלישי) בשעות הערב התכנסו רבבות חסידי סאטמר באולם הענק הארמערי במרכז שכונת ווילאמסבורג לחגוג ביחד את יום ההצלה ויום ההודאה כ"א כסליו.

בתחילת הערב דיבר הנגיד ר' אברהם יודא רוזנבערג שתרם את הסעודה לע"נ אחיו הרבני הנגיד ר' יצחק ראש הקהל ז"ל. בשעה 9 נכנס האדמו"ר להאנגר והרבבות פצחו בשירה אדירה.

בהפתעה גמורה קיבלו החוגגים את פני הסנטור צ'אק שומר, יו"ר המפלגה הדמוקרטית בסענאט ושליח מדינת ניו יורק
שדיבר בשבח המוסדות שעובדים על חינוך הילדים ביחד עם המסורת לדת והבטיח לפעול בוושינגטון להגדיל את הסיוע למוסדות.

בצעד יוצא דופן ביקש האדמו"ר לנאום מיד בתחילת המעמד ובקול בוכים דיבר על המצב הקשה שעובר על המוסדות
ושכל אחד יקח על עצמו לתרום לכל הפחות 1800 דולר.

הנגיד ר' מרדכי אלעזר הירש מנכ"ל המוסדות, דיבר בארוכה על מה שעבר בשנה האחרונה מאז המסירות החמורות לשלטונות וביקש מכולם לעמוד לימין המוסדות שיוכלו להמשיך לחנך את הדור הצעיר.

הס הושלך כאשר האדמו"ר התחיל את הדברות קודש על "גודל הנס שהציל הקב"ה את דודו והציל את היהדות החרדית
ושהקים דור שמוכן למסור את גופם נפשם וממונם על קדושת השם, על קדושת ארץ ישראל ולא להינות ח"ו משלטון הרשע והכניס לכולם את הנודע כבר שציונות היא כפירת אבי אבות הטומאה ושלימות הארץ היא היפך באמונת בי"ג העיקרים בביאת המשיח".

האדמו"ר דיבר גם על נושא גיוס בני הישיבות כשלדבריו, "מגיעים ציידי הנפשות ומנסים להכניס את הבחורים מבתים חלשים בתים עניים ומעדות המזרח כאשר כולם יודעים שמי שמגיע לשם הוא פורק עול התורה והמצוות".

בכאב גדול דיבר האדמו"ר על האסיפה לאברכים (ועידת המודיע. י"כ) ואמר כי "שומרי תורה ומצוות עם צלם אלוקים בפיאות וזקן ואפילו עם שטריימל בו דיברו על יציאת האברכים לעבוד והנואם המרכזי היה הכופר באלוקי ישראל ראש ממשלת הכופרים".

"זה מבהיל מאוד", המשיך הרבי, "האם אין דרשנים גדולים בארץ ישראל רק הוא הכופר בתורה ידבר על ללמוד ולעבוד וטוב תורה עם דרך ארץ. האם כבר נטשטשו כל החושים שאין מרגישים את גודל החורבן. חייבים להודות להקב"ה שברוך השם יש עוד יראים ושלימים שלא השתתפו באסיפה המדוברת".