אאא

חשיפת כיכר השבת: רב הכותל והמקומות הקדושים הגאון הרב שמואל רבינוביץ השיב לפניית הנשים החרדיות שביקשו להצטרף כמשיבות לעתירת ארגוני הנשים והרפורמים המבקשים לאפשר הכנסת ספר תורה לעזרת הנשים. הנשים החרדיות טוענות כי הדבר יפגע בהן כנשים הרוצות להתפלל בדרך המסורה מדורי דורות.

בתשובה שהעביר לבג"ץ היועץ המשפטי של הקרן למורשת הכותל, עו"ד ארז בן-דוד, נכתב: "המשיבה מתכבדת להודיע כי היא אינה מתנגדת לצירוף המשיבות, נוכח הטעמים המופיעים בפרק ב' של הבקשה".

עורך הדין הבהיר כי הדברים מגיעים למרות התנגדות הרב רבינוביץ לצרף את ארגון "קולך" כצד לעתירה זאת "מאחר וצרופן הינו בבחינת "עוד מאותו הדבר" וזאת בין היתר לנוכח הייצוג המשותף וכן העובדה כי העותרות הן חברות או היו חברות בארגון קולך" היועמ"ש מסביר כי "מנגד, כאמור בבקשה, עמדת המבקשות להצטרף טרם הוצגה בפני בית המשפט הנכבד ודומה כי לעמדתן יש נציגות נכבדה מבין באי הכותל הקבועים".

מנגד, גם באי כוח העותרות לא התנגדו לצירוף הנשים החרדיות כמשיבות לעתירה, והעבירו את ההחלטה לשיקול דעת השופטים. למרות זאת, בתשובה לבג"ץ שנמסרה מטעמם נכתב כי "למעלה מן הצורך יעמידו העותרות דברים על דיוקם ויטענו כי אין הכרח בצירוף המשיבות ובוודאי שלא קיימת חובה בזו", טענת העותרות היא כי הנשים החרדיות יכולות להתפלל ללא הפרעה.