אאא

לאחרונה נערך תרגיל יחידתי ראשון ליחידת יהל"ם באזור בקעת הירדן, בו השתתפו לוחמי היחידה בסדיר ובמילואים. בפעם הראשונה מאז שהוגדלה והפכה לאגד הנדסי, ביצעה היחידה תרגיל יחידתי מלא בו תורגלו כלל יכולותיה.

יצויין, כי כמעט כל האקטים בוצעו באש חיה מאחר ובתרגיל המדובר ניתן דגש על תרגול מציאותי ככל שניתן.

התרגיל נערך על רקע השינוי תפיסתי שחל בפיקוד וההבנה כי על היחידה לתת סיוע לחטיבות היבשה - במקביל לפעילות במתארים עצמאיים שבהם ליחידה יש יתרונות יחסיים. בתרגיל תרגלו הכוחות פשיטה על יעדים מבוצרים ובונקרים, לחימה בשטח בנוי והסתערות בשטח פתוח.

היחדה התמקדה בתרגיל זה, בביצוע עבודה מקצועית בתחומי העיסוק ההנדסיים הייחודיים של היחידה הכוללים התגברות על מכשולים, פתיחת מעברים בשדות מוקשים, איתור והשמדת זירות מטענים ואמל"ח מסוכן, סילוק פצצות, תת קרקע, פריצת דלתות, התמודדות מול האיום הבלתי קונבנציונלי בשדה הקרב, מעבר דרך תוואי מים ועוד תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים.