אאא

יום ה' פרשת וישב - כ"ב כסלו התשע"ז

כותרת היום: טיפוח היופי הפנימי.

יופיו החיצוני של יוסף שיקף יופי פנימי. הוא סחף רבים ככל האפשר לידי אמונה בה'. עלינו גם לקרב אנשים רבים ככל שנוכל לאמונה ולהשיבם לחיקו של אבינו שבשמים. בכדי להצליח בכך עלינו להיות כיוסף - "יפה תואר ויפה מראה" בחיצוניות ובפנימיות.

אירוע היסטורי: 20 שנה לפטירתו של המגיד מישרים - הגה"צ ר' שבתאי יודלביץ זצ"ל..

מסר יום יומי: לומר כל יום תהילים כפי שנחלק לימי החודש.

סגולת היום: מחצות היום - שעת רצון ולכן צריך להרבות באמירת תהילים ותפילה.

שם לא מומלץ: מתן. כיון שהיה רשע. מי שנקרא כך - ישנה לשם נתן..