אאא

פרסום ראשון: הראשון לציון והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף קורא לחברי הכנסת החרדים לפעול לשנות את תקנות חוק הגיוס, כך שגם כולל שלומדים בו פחות מעשרה אברכים יוכר בצבא ויעניק פטור לאברכים הלומדים בו.

ל"כיכר השבת" נודע כי בימים האחרונים פנו אברכים ללשכת הרב הראשי, ביניהם גם 'איגוד בני התורה הספרדים', והסבירו לרב כי עשרות אברכים הסתבכו עם הצבא מאחר והכוללים שבהם הם לומדים לא עומדים בקריטריונים של הצבא הדורשים לפחות עשרה אברכים שחייבי גיוס (ומקבלים דחוי) מתחת לגיל 24 וזאת בכדי לקבל הכרה מול הצבא לצורך קבלת דיחוי.

הגר''י יוסף בנחום אבלים אצל שר הביטחון ליברמן
הגר"י יוסף בנחום אבלים אצל שר הביטחון ליברמן
הגדלה

במכתבו לחברי הכנסת כותב הרב הראשי: "בתקופה האחרונה הוצגה בפנינו על ידי העוסקים בנושא, בעיה חמורה שנוצרה בעשרות רבות של כוללים, בפרט בכוללים הספרדים הנמצאים בערי הפריפריה והישובים הקטנים, שנמנע מהם לקבל מהצבא 'מעמד בן ישיבה לאברכים' למרות היותם שוקדים על התורה ולומדים בכולל, וזאת בעקבות שינויים בחוק שנעשו באחרונה".

לדברי הרב: "על הנני פונה אליכם בזה בבקשה לפעול בעניין זה ולשנות ולהתאים את התקנות בחוק למצב החדש שנוצר, שלא תהיה חלילה מציאות כזו שאברך הלומד בכולל לא יקבל מעמד בן ישיבה, ויגיע לידי סיבוכים שונים שעלולים להוציאו מעולמה של תורה".