אאא

בית משפט המחוזי בבאר שבע פסק אמש (רביעי), כי חסידי גור בערד שתלו שלטים לחיזוק הדת בעיר, יאלצו להסיר אותם, זאת לאחר מאבק ממושך עם העירייה בראשותו של ניסן בן חמו. הפסיקה ניתנה לאחר שהשופטת קבעה כי לא מדובר בשלטים בעלי אופי פוליטי, ומשכך חייבים באישור העירייה.

העתירה הוגשה על ידי חסידי גור נגד העירייה, לאחר שזו הורידה שלטים שנתלו על בתי חסידי גור בהם נכתב בין היתר: "ילדי ערד חובשים כיפה", "תושבי ערד מחנכים לתורה ומצוות באהבה", "ילדי ערד לומדים תודה" ו-"בערד אוכלים כשר". לטענת העירייה מדובר בשלטים הדורשים רישיון ואגרת שילוט.

בבית המשפט טענו חסידי גור הגרים בעיר, כי מדובר בשלטים בעלי אופי פולטי הפטורים מאגרת שילוט ומרישיון, וכן שמטרתם היא להוכיח כי בערד חיים חרדים, על רקע המאבק הממושך של חסידות גור עם ראש העיר המכהן.

עוד טענו העותרים, כי העירייה לא אוכפת את החוק על חסידי חב"ד שתולים שלטים בעיר. כזכור, קהילת חב"ד בעיר, נמצאת במריבה מתמדת עם חסידי גור. העירייה טענה כי מדובר "לכל היותר שלט בעל אופי דתי או מיסיונרי", ולכן היא דורשת להסירם.

בהחלטתה כתבה השופטת, כי "טענת העותרים שובה את הלב, ואודה כי ההתלבטות אם ניתן לאמצה לא הייתה קלה". אך בסופו של דבר דחתה את העתירה וקבעה, כי "כדי שניתן יהיה לומר שהשלטים הם בעלי אופי פוליטי, עליהם להיות באופן ברור כאלה".