אאא

שופטי בג"ץ הודיעו לפני זמן קצר, כי הם מאשרים את בקשת המדינה לדחות את פינוי הישוב עמונה בעוד 45 יום, כדי ליישם את המתווה שגיבשה הממשלה וקיבל את הסכמת התושבים, זאת לאחר שתושבי המאחז חתמו בפעם השניה על התחייבותם להימנע מאלימות במידה והפינוי יבוצע לבסוף.

כזכור, על פי המתווה צריכה העתקת היישוב לחלקה סמוכה להתבצע עד ה-8 בפברואר, אז תהיה חייבת המדינה לממש את צווי ההריסה - במקביל למימוש סעיפים בירוקרטיים מורכבים, אליהם התחייב ראש הממשלה בנימין נתניהו לשביעות רצון המתנחלים.

השופאים כותבים בהחלטתם: "זוהי ארכה סופית ואחרונה, וזאת גם אם לא יימצא פתרון חלופי כזה או אחר. הבקשה הנוכחית להארכת מועד מלווה בנימוק כי מסיבות שונות לא הספיקה המדינה להשלים מציאת פתרונות מגורים לכלל תושבי עמונה. נימוק זה לאו נימוק הוא - למדינה ניתנה כזכור שהות ניכרת של שנתיים למימוש צווי ההריסה. שהות זו מבטאת איזון בין כלל השיקולים".

''על המדינה היה לפעול להשלמת כלל הפעולות הדרושות למימוש צווי ההריסה", כותבים נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור והשופטים אסתר חיות וחנן מלצר", והעובדה כי היא בחרה ברגע האחרון לנסות להכשיר פתרונות המעוררים עתה קשיים משפטיים כאלה או אחרים אינה בגדר שינוי נסיבות המצדיק כשלעצמו לשנת את המועד שנקבע בפסק הדין".

לדבריהם, "במכלול נסיבות אלה, ניתן היה לדחות את הבקשה ולקבוע כי המועד לביצוע פסק הדין יישאר המועד שנקבע בו. כל מה שנעשה עתה יכול היה להיעשות זה מכבר. עם זאת, בעקבות מאמצים שנעשו בעת האחרונה להגיע לפתרון מוסכם, אף שבאיחור ניכר, יש עתה התחייבות לפינוי בדרכי שלום ובלא עימות והתנגדות במועד הנדחה שנתבקש. התחייבות זו הינה בלתי מותנית, ולפיכך אנו נעתרים לפנים משורת הדין לבקשה, וניתנת ארכה של 45 יום לביצוע פסק הדין", הם מסיימים את נימוקי ההחלטה.