אאא

מיד עם צאת השבת מיהר הגאון רבי שמואל אוירבך, להקדים ולהתפלל ערבית, כשמיד בסיום התפילה מיהר להדליק את נרות החנוכה, כשרק לאחר מכן הבדיל על הכוס.

לאחר מעמד ההדלקה וההבדלה ישב הגר"ש בביתו עם תלמידיו ולאור הנרות שר עימם את מזמורי ושירי החנוכה.

צפו: ההבדלה של הגר"ש אוירבך

לאחר מכן מסר את שיעורו הקבוע בסדר המשניות ונפנה לסעודת סיום סדר נשים שסיים אמש. במעמד הסיום נשא הגר"ש בפני תלמידיו שיעור על ענייני החנוכה ועל גדלות הימים והנס שבחנוכה.

הגר"ש בהבדלה
הגר"ש בהבדלה
הגר"ש בהדלקת הנרות
הגר"ש בהדלקת הנרות
הגר"ש בהדלקת הנרות
הגר"ש בהדלקת הנרות
הגר"ש בהדלקת הנרות
הגר"ש בהדלקת הנרות
הגר"ש בהדלקת הנרות
הגר"ש בהדלקת הנרות
במסיבת חנוכה בביתו
במסיבת חנוכה בביתו
במסיבת חנוכה בביתו
במסיבת חנוכה בביתו
במסיבת חנוכה בביתו
במסיבת חנוכה בביתו
בשיחה במסיבת חנוכה
בשיחה במסיבת חנוכה
בשיחה במסיבת חנוכה
בשיחה במסיבת חנוכה
בשיחה במסיבת חנוכה
בשיחה במסיבת חנוכה
בשיחה במסיבת חנוכה
בשיחה במסיבת חנוכה
בשיעור משניות
בשיעור משניות
בשיעור משניות
בשיעור משניות