אאא

אלפים השתתפו אמש (מוצאי שבת) בהדלקה המרכזית בחצר הקודש בעלזא.

לאחר ההדלקה אמר הרבי את פסוקי המזמורים הנאמרים כנהוג בימי החנוכה כשבהמשך שרו חברי המקהלה יחד עם החסידים מניגוני החג.

לסיום אמר הרבי "תורה" כפי שנוהג בכל יום מימי החנוכה כשהוא משלב זאת בדברי התעוררות וחיזוק.

האדמו"ר על כך שישנן שתי מדרגות, "מדרגה של לומדי תורה ומדרגה של תומכי תורה, לומדי התורה נקראים 'ישראל' ותומכי התורה נקראים 'עמך', 'עמך ישראל צריכים פרנסה', לומדי התורה צריכים שיהיו תומכי תורה שיחזיקו אותם בכדי שיוכלו ללמוד, ותומכי התורה צריכים שיהיו תלמידי חכמים שבזכות לימודם יהיה להם פרנסה בריווח. 'עמך ישראל צריכים פרנסה' - כפי שאמר להם דוד המלך (מובא במס' סנהדרין טז): 'לכו והתפרנסו זה מזה', ש'ישראל' יתפרנסו מ'עמך' וכן ההיפך".

וביאר בזה את מה שפירש כ"ק מהר"ם מבילגורייא זי"ע: "כשעמדה מלכות יון הרשעה על עמך ישראל", שהיונים קמו על שניהם, גם על תלמידי חכמים שלא ילמדו תורה וגם על תומכי תורה שלא תהיה להם פרנסה ועל ידי זה לא יוכלו לתמוך בלומדי התורה. "ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כהיום הזה" שלומדי התורה יוכלו ללמוד.

ובזה פירש כ"ק האדמו"ר מבעלזא את הכפילות שיש בברכת 'רצה' שאנו אומרים בתפילת שמונה עשרה כל יום: "רצה ה' אלקינו בעמך ישראל ולתפלתם שעה... ואשי ישראל ותפלתם באהבה תקבל ברצון", 'בעמך ישראל' בשתי הבחינות תתקיים 'ולתפלתם שעה' - לעמך שיהיה להם פרנסה, 'ואשי ישראל' אלו בעלי המדרגה - תלמידי חכמים 'ותפלתם תקבל ברצון' שיוכלו ללמוד ולהתעלות עוד במדרגות גבוהות.

"ישנם תלמידי חכמים שהם במדרגה כה גבוהה ואינם יכולים להתחבר לאנשים הפשוטים, ועל זה מביא בגמרא מס' שבת: "מניחו בחלון הסמוכה לרשות הרבים", צריכים לחפש את הממוצע שיהיה בגדר חלון ומשם יוציא לימוד התורה וקיום המצוות שלו החוצה. אנו עומדים בשעת הסכנה שמגיעים כאלו זמנים שגוזרים גזירות על לומדי התורה, ואינם יכולים לצאת החוצה ולהשפיע, כן אי אפשר להעמיד אנשים שישפיעו, ובזה צריכים לקיים "מניחו על שולחנו ודיו", שיקחו את הגמרא ביד וילמדו תורה בבית או בבית המדרש ואור התורה ייצא מעצמו החוצה. פעם היו תלמידי חכמים שישבו בבית המדרש ולמדו והיו בעלי בתים שהסתובבו בשווקים וברחובות, תלמיד חכם יכול היה לצאת והיה לו לאן ללכת. היום אנו חיים בזמן כזה שהרחוב הינו בגדר סכנה רח"ל, ובשעת הסכנה "מניחו על שולחנו ודיו", באם נלמד תורה בבית המדרש או בבית יצא האור החוצה, לשונאים המסתובבים בחוץ".

צפו בתיעוד של א.מ.ש.