אאא

סיור מיוחד של חברי וועדת הרבנים "למען השבת בארץ הקודש" התקיים בשבוע שעבר במפעל "שניב" בדרום הארץ – המפעל שתחתיו מיוצר המותג המוביל טאצ' ועוד עשרות מוצרים איכותיים לבית.

מפעל שניב זוכה לאמונם וברכתם של כל גדולי ישראל, כשכל המיוצר בו הינו ללא כל חשש שבת וגניזה.

חברי וועדת הרבנים למען השבת אשר התקבלו על ידי כל חברי הנהלת המפעל בראשות יו"ר הדירקטוריון הרב אברהם ברנט, ובנו, מנכ"ל החברה  פסח ברנט,וסמנכ"ל החברה אלעזר וויס,  ערכו סיור מקיף בכל חלקי קווי הייצור ואולם האריזה, ושמעו מפי מנהלי המחלקות סקירה מקצועית על כלל תהליכי הייצור האוטומטי, ומשמעות עצירת המכונות בכל שבוע ביום שישי עד ליום ראשון.

מנהל הכספים של המפעל פרסו בפני חברי הוועדה את עלויות השבתת המערכות בכל יום שישי ועד ראשון ומשמעות הפסקת עבודתם המסתכמת מבחינת זמן, בעצירה של 40 שעות בשבוע - 2400 שעות בשנה, שזה שווה ערך לכמות סחורה של 11500 אלף טון שהם מאבדים בשנה.

רבני הוועדה למען קדושת השבת  שנחשפו לנתונים הדרמטיים בעלויות השבתת המערכות, הביעו את התפעלותם הרבה מהעמידה והשמירה על קדושת השבת באופן המדוקדק ביותר.

אל רבני הוועדה למען השבת שנכחו בסיור המיוחד, הרב צבי אודסר, הרב משה ידלר, הרב אמיר קריספל, הצטרפו גם מזכירי הוועדה, הרב יהודה יברוב  והרב יצחק גולדקנופף, מנהל מחלקת מידע בוועדת השבת, הרב חנוך גלובינסקי וכן הרב יקותיאל דרורי, ראש כולל חמדת צבי בבני ברק.

הרבנים, אשר פגשו במאות מעובדי המפעל במהלך הסיור חיזקו ובירכו את כל העובדים.

בתום הסיור במפעל התכנסו הרבנים לישיבה מיוחדת במשרדי ההנהלה, ובה נאמרו דברים מפי כל המשתתפים בסיור לכבודה של השבת.

הרבנים כולם ציינו בישיבה כי בחסדי ה', הם עדים להתעוררות של רבים לחזק ולקדש את שמירת השבת ברכישת מוצרים ללא חשש חילול שבת, ושבזכות קריאת גדולי הדור שליט"א, ניתן לראות כי בכל החנויות והמרכולים קונים ומסייעים בידי שומרי שבת.

רבני הוועדה למען קדושת השבת אמרו כי עדיין הפרצה היא גדולה וכואבת ויש להמשיך ולעורר בקרב בתי הכנסת והקהילות ברחבי הארץ על הזהירות הרבה הנצרכת בבירור המוצרים הנקנים:

"לדאבוננו הרב, מוצרים מחברות רבות מגיעים ממפעלים שעובדים בשבת", אמרו הרבנים, "החיזוק שאנו רואים ברכישת מוצרים ללא חשש חילול שבת, כדוגמת מה שנעשה כאן שהציבור רוכש מוצרי נייר ללא חשש חילול שבת קודש, מביאה רבים אחרים בעולם העסקי והצרכני לחשוב אחרת לגבי פתיחת חנויות ביום השבת, ופעולות אלו מגדלות ומרוממות את כבוד השי"ת ויום השבת".

הרב משה ידלר בעמח"ס מאורות השבת, סיפר בישיבה המיוחדת כי לאורך כל השנה בשיעורים שהוא מוסר ברחבי הארץ, הוא קורה לאנשים לקנות דווקא מוצרי שניב:

"המסירות נפש שיש כאן לחברת  שניב על שמירת השבת, עולה אצלי תמיד בדרשות ובשיעורים, ואני מסביר למשתתפים מה המשמעות של עצירה של מפעל כזה בכל שבת ושבת, וכן כשחל חג באמצע השבוע - לא מפעילים את המכונות כלל".

הרב ידלר סיים את דבריו בדברי תורה על מעלת השבת שהיא מקור הברכה, ובירך כי זה אשר ישמור על המפעל להצליח תמיד בכל מעשה ידיו.

הרב צבי אודסר אמר בהתרגשות: "אינה דומה שמיעה לראיה – ידעתי תמיד על ההיקף העצום של השבתה בשבת קודש, אבל היה מפעים לראות זאת מקרוב. אתם, מנהלי שניב - אלו אשר מחזקים אותנו בקדושת השבת, ויה"ר שתמיד תראו ברכה והצלחה במעשי ידיכם".

מזכיר הוועדה למען השבת, הרב יצחק גולדקנופף אמר לנוכחים כי הוא יוצא מסיור זה נפעם ומרוגש: "ראינו כאן היום אנשים אשר שותפים מלאים אתנו בעשייה לכבודה של השבת קודש, ובהעברת המסר החשוב מכל כי ציבור שומרי התורה והמצוות יתמוך ויסייע לאלו השומרים ומגדלים את כבודו יתברך בשמירה על קדושת יום השביעי".

בסיום, העלו הרבנים בפגישה שוב את מכתבו המעורר של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, כי יש לברר ולחפש את מקור הנייר הביתי שאינו מחילול שבת.

במכתב המיוחד שהוקרא בפגישה, כותב מרן שר התורה הגאון הגדול ר' חיים קניבסקי שליט"א בכתב ידו כי "לדאבון לב עדיין רוב הנייר הביתי המיוצר בארצנו הקד' מגיע ממפעלים מחללי שבת, ולכן כל אחד צריך לברר את מקור התוצרת ולא לרכוש תוצרת זו בין במישרין ובין בעקיפין".

הרבנים הזכירו כי בעבר כבר פרסמה וועדת הרבנים למען קדושת השבת בארה"ק בשם גדולי ישראל כי יש לקנות ולסייע רק בידי מפעלים שומרי שבת וברכישות מוצרים ממפעלים של מחללי שבת, יש בזה סיוע ממש לידי עוברי עבירה שבכך הם מחזיקים עובדים ביום השבת ומפעילים את המכונות שמייצרים גם בימי שבת קודש רח"ל.