אאא

הגאון רבי בן ציון מוצפי, מבכירי הפוסקים הספרדים, שבימים אלו מחלים מניתוח לב מסובך שעבר בשבוע שעבר, מתייחס ממיטת חוליו למצבו הבריאותי וההחלמה הקשה בה הוא נמצא ושולח תודות לכל המתפללים לרפואתו.

בדברים שכתב לתלמידיו הוא הודה להם על התפילות: "תודה מיוחדת לכלל הציבור על התפלות והברכות החמות, ברוך ה' חל שיפור משמעותי בתפקודי ואני חש יותר בטוב. ראיתי בחוש ממש את כוחה של תפילת רבים, היו הרבה נסים ונפלאות השבוע מכל הכיוונים, ורואים יד השם יתברך הרופא חולי עמו ישראל".

"כן יעשה נסים ונפלאות לכולכם", הוסיף הרב וברך את תלמידיו, "ויתן רפואה שלימה לכל חולי עמו ונחלתו ישראל. ותתברכו בכל מילי דמיטב. שבת שלום וחנוכה שמח ומלא קדושה וטהרה".

‫בדברים נוספים שכתב הוא הודה שוב: "תודה לקב"ה, תודה לכולכם תודה לרופאים ולצוות שעשו מלאכתם נאמנה. אני חש בטוב ומתחיל להתאושש בזכות תפילותיכם וברכותיכם, נקווה לחזור לפעילות בקרוב".

עם זאת הרב ביקש להמשיך ולהתפלל עליו: "תתפללו עלי, עדיין ההחלמה לוקחת זמן ואני מאושפז ומרגיש כמו בבית כלא".‬